Den postu a modliteb za mír v Sýrii

V neděli 1. září 2013 v poledne na náměstí sv. Petra v Římě řekl papež František tato slova:

„Vznáším mocnou výzvu k míru, výzvu, která vychází z mého vlastního nitra! Užití zbraní nikdy nevede k míru. Válka vyvolává válku, násilí vyvolává násilí! Veškerou svojí silou žádám strany konfliktu, aby naslouchaly hlasu vlastního svědomí, neuzavíraly se ve svých zájmech, nýbrž hleděly na druhého jako na bratra, nastoupily směle a rozhodně cestu setkání a vyjednávání a překonaly slepé protiklady. Se stejnou silou vybízím také mezinárodní společenství, aby bez dalšího otálení vyvinulo veškerou snahu k prosazení zjevných mírových iniciativ v onom národě na základě dialogu a vyjednávání k dobru veškeré syrské populace.“

„Drazí bratři a sestry, rozhodl jsem se na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev

DEN PŮSTU A MODLITBY ZA MÍR V SÝRII, NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A NA CELÉM SVĚTĚ

Zároveň vybízím, aby se k této iniciativě připojili nekatoličtí křesťané, příslušníci jiných náboženských vyznání a lidé dobré vůle a to způsobem, který budou považovat za vhodný.“