Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce

Stalo se již skoro tradicí, že smíšený pěvecký Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce vystoupil ve vánoční době koncertně s několika vystoupeními. V DPS Penzionu a v Domově důchodců v Poličce zazpíval těsně před vánocemi koledy v úpravě Jana Křesadla a několik Podkrkonošských koled v úpravě Josefa Krčka. Pro slavnostní Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba 27. 12. 2014 bylo ke koledám přidáno nastudování České vánoční mše koledové Antonína Hradila v orchestrálním obsazení podobně jako před rokem.

Historie vzniku pěveckého smíšeného sboru sahá až k znovuposvěcení kostela sv. Jakuba, od kterého si letos připomeneme už 150. výročí. Ze své podstaty zpívá sbor celoročně především k oslavě Boží a k obohacení liturgie při mších svatých - zvláště slavnostních. Při běžných mších sv. zpívají jeho členové předepsané liturgické zpěvy. Několik posledních desítek let Chrámový sbor sv. Jakuba vede paní Květa Šafářová. Zpěváci přicházejí a odcházejí, v různých dobách měl sbor různý počet členů.

Chtěli bychom při této příležitosti vyzvat případné zájemce o sborové zpívání, přijďte mezi nás si zazpívat, neboť čím více lidí, tím „více“ muziky udělají. Není nutné zvláštní hudební vzdělání i my současní zpěváci a zpěvačky jsme všichni laici. Zkoušíme vždy ve středu od 18:45 hod. v Denním stacionáři Charity v Poličce. Letos po zimní přestávce začínáme 11. února.

MiŠ