Chrámové ticho

Dne 3. 10. proběhl v Poličce v kostele sv. Michaela program s názvem Chrámové ticho. Hodilo by se možná říci i koncert, protože jednou z hlavních náplní večera byl zpěv. Toto slovo však těžko obsáhne vše, co bylo součástí večera. Potemnělý kostel prosvícený pouze světlem ze svíček, meditativní zpěvy z Taizé, přímluvy a chvíle ticha. Společenství a tichá modlitba. Veliký dík patří Kateřině Grubhofferové, Jaroslavovi Hamanovi a všem zpěvákům a hudebníkům, kteří se postarali o tento příjemný zážitek a secvičili nádherné čtyřhlasy. Akce byla zařazena do programu oslav 750. výročí založení města Poličky, snad se ale opakování dočkáme dříve, než při dalších oslavách.  

 Klára Kadidlová