Čas pro neobyčejné zážitky

Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. 

Lk 11,33 

Drazí farníci, 

čas pro neobyčejné zážitky asi skoro všichni známe. Je to možnost seznámit se s celou řadou aktivit, které se v Poličce konají i možnost setkat se navzájem. 

I naše farnost se každý rok do této akce zapojuje a snažíme se lidem ukázat něco ze života našeho farního společenství. Většinou se jednalo o možnost prohlídky kostela, ukázku varhan, hudební vystoupení mládeže s kytarami i chrámového sboru.  

I v příštím roce bychom chtěli přiblížit život našeho farního společenství i naši víru poličským spoluobčanům. Chtěli bychom ale hledat další možnosti, co lidem ukázat, aby se program každý rok pouze neopakoval.  

Proto bychom chtěli pozvat KOHOKOLIV z vás, kdo by měl chuť přispět s nápadem a svojí pomocí, aby se zapojil do přípravy i samotné organizace. Žádný nápad není špatný a každý, kdo s nějakým nápadem přijde, bude vítaný.  

Kdo z vás by se chtěl přípravy zúčastnit, ozvěte se, prosíme, nejpozději do konce září panu Jiřímu Coufalovi na telefonním čísle 605 068 338 nebo na e-mailu: coufal.bk@unet.cz  

V průběhu října by se uskutečnilo setkání, kde by se začaly jednotlivé nápady upřesňovat a postupně chystat. 

 

Za Pastorační radu farnosti 

Vojtěch Klimeš