Svátost biřmování

Římskokatolická farnost v Poličce zažila velikou slavnost 26. 5. 2013. Mons. Jan Vokál udělil 28 biřmovancům svátost biřmování. Všichni se na přijetí této svátosti připravovali od loňského září. Pravidelně jsme se scházeli každých 14 dní. Hlavním materiálem ke studiu byl katechismus pro mladé Youcat, který jsme pročetli a prodiskutovali. Udělení svátosti biřmování během mše svaté se stalo opravdu slavností celé farnosti. Mons. Jan Vokál si ve svém programu udělal čas a s biřmovanci se sešel na besedě na faře po slavnosti. I toto setkání bylo velmi radostné, plné optimismu a zároveň velké naděje pro všechny zúčastněné. Naše schůzky budou pokračovat i na podzim, aby každý z biřmovaných s pomocí ostatních našel svoje místo ve farnosti, v církvi a dovedl pomáhat účinnou službou.

Anna Navrátilová

1. svaté přijímání

Každý rok na jaře čeká většinu farností velká slavnost a radost. Děti společně s rodiči se připravují, aby děti mohly vykonat svoji první svatou zpověď a poté poprvé přijmout Eucharistii. V naší farnosti se rodiny setkávali s O. Miloslavem a dvěma katechetkami od dubna a 9. června 14 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání a den předem vykonalo svátost smíření. Je to velký krok v jejich životě a snad krásný začátek vědomého života s Bohem.

komentáře

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány