Od září 2016 se připravovalo celkem 42 farníků na přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost jim udělil otec biskup Jan Vokál v chrámu sv. Jakuba 11. 6. 2017.