V první řadě se jednalo o duchovní obnovu konanou na faře v sobotu 9.12. pod vedením P. Nováka z Hradce Králové.
Novinkou pro nás bylo zavedení rorátní mše svaté konané každé pondělí ráno v 6.30. Roráty byly zpívány v latinském jazyce při svitu svící. Milé bylo pro nás pozvání od otce Tomáše na společnou snídani, která vždy následovala po mši sv. Nutno dodat, že se nám ho nikdy nepodařilo vyjíst.
Druhou neděli adventní se na faře konal tradiční jarmark, kde nejen děti nabízely své ručně zhotovené výrobky s vánoční tématikou a leckomu z nás se tak naskytla dobrá příležitost k zakoupení nevšedního dárečku k potěšení druhých.
V sobotu před třetí nedělí adventní pak chrámový sbor již tradičně zazpíval obyvatelům Penzionu, aby zde přispěl k navození vánoční atmosféry. Po té se zpěváci přesunuli do Domova důchodců a LDN v Poličce, kde své vystoupení zopakovali a popřáli tak seniorům krásné Vánoce.