Podle původního projektu stavitele Franze Schmoranze (z 19. stol.), měla být ve stávajícím zvonovém patře hranolové věže zvonová stolice pro dva zvony nad sebou, o patro níže stolice pro jeden zvon. V té době byly v horním zvonovém patře umístěny dva zvony, které byly rekvírovány v 1. světové válce. V meziválečném období byly pořízeny tři nové zvony, které byly následně rekvírovány ve 2. světové válce. Při odstranění zvonů byla značně poškozena původní zvonová dubová stolice.

Od roku 1983 je ve věži kostela zavěšeno pět zvonů ve dvoupatrové ocelové stolici o třech polích.  Historický zvon Medián a čtyři novodobé zvony z roku 1982. Ve středním poli je zavěšen největší zvon „Českých patronů a ochránců“ průměru128 cma hmotnosti1540 kg. V západním poli je zavěšen poškozený zvon z roku 1511 „Medián“ o průměru108 cma hmotnosti 670 kg, nad ním je zavěšen zvon „Mariánský“ průměru81 cma hmotnosti300 kg. Ve východním poli, směrem k lodi,  je zavěšen zvon „Sv. andělů a archandělů“ průměru72 cma hmotnosti200 kg, nad ním pak „umíráček“ o průměru62 cma hmotnosti150 kg. Vzhledem k dynamickému působení zvonů zavěšených na ocelové zvonové konstrukci, vetknuté do obvodového kamenného zdiva  věže, byla narušena statika hlavních nosných konstrukcí a zastaveno zvonění zvonů.

Začátkem letošního roku byl pozván na celkové odborné posouzení stávajícího stavu zvonů specialista - kampanolog z Národního památkového ústavu Praha, pan Mgr. Petr Vácha. Za účasti pana faráře  M. Brhela,  Mgr. Cinkové a Mgr. Kočího z NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích provedl elektronické měření stavu jednotlivých zvonů. Následně vypracoval vyhodnocení, doporučil další postup a rozmístění jednotlivých zvonů.

Bylo navrženo maximální snížení dynamických sil působících na stavební konstrukce věže kostela. Ve zvonovém patře budou ponechány 4 zvony na nové stolici z dubového dřeva. Ve stávajícím zvonovém patře se uvažuje se zavěšením zvonu Medián, Mariánský, Sv. andělů a archandělů a umíráčku. Do spodního zvonového patra, rovněž na novou dubovou stolici, je navrženo umístit největší a nejtěžší zvon Českých patronů a ochránců. Další snížení dynamického působení na nosné stěny věže bude dosaženo náhradou stávajících elektrických pohonů zvonů za lineární motory, které fungují bezkontaktně a bez otřesů. Nejstarší zvon „Medián“ bude vzhledem k poškození zvoněn ručně a používán jen k „svátečnímu“ vyzvánění. Zavěšení zvonů na lomených osách bude nahrazeno zavěšením na osách přímých. Vzhledem k akustice jednotlivých zvonů budou všechny  opatřeny dubovými hlavami.                                                                                                                                                  

Na základě doporučení a posudku  Mgr. Petra Váchy jsou nyní provedeny veškeré statické výpočty konstrukcí a vypracována projektová dokumentace na zprovoznění zvonů. Současně je objednána dodávka dubového dřeva na zhotovení trámů pro výrobu zvonových stolic.

Začal dlouhý a finančně náročný proces směřující k tomu, aby se nad Poličkou opět rozezněly zvony. 

P. Miloslav Brhel, Petr Šafář