Zpráva z adventního koncertu na Svojanově

Poličská schola dostala pozvání na hrad Svojanov a tak jsme 15.12.2012 od 15 hodin mohli potěšit svým vystoupením návštěvníky hradu. V zaplněném rytířském sále jsme zazpívali  adventní a posléze vánoční písně ze zpěvníku Hosana a přidali pár spirituálů. Díky patří všem, kdo věnovali svůj čas, překonali trému a předávali svým zpěvem a hrou na nástroje radost z očekávaného narození Pána Ježíše.