Členové farní rady

pro období květen 2012 - květen 2016

předseda: P. Miloslav Brhel
zástupce Charity: Mgr. Markéta Šafářová
zástupce Pomezí: Pavel Jukl

4 členové zvolení farníky:

 • Martin Baláš
 • RNDr. Mgr. Jiří Coufal
 • MUDr. Jaroslav Haman ml.
 • Ing. Petr Šafář st.

4 členové jmenovaní P. Miloslavem Brhelem:

 • Mgr. Alena Dvořáková
 • Kateřina Grubhofferová
 • Marie Martinová
 • Vlasta Paclíková

 

Výsledky 1. a 2. kola (Polička)

  Jméno a příjmení  2. kolo   1. kolo 
1. MUDr. Jaroslav Haman ml. 138 37
2. Martin Baláš 117 72
3. RNDr. Mgr. Jiří Coufal 107 42
4. Ing. Petr Šafář st. 96 65
5. Marie Martinová 96 62
6. Mgr. Alena Dvořáková 94 60
7. Ing. Václav Kysilka 67 42
8. Stanislav Grubhoffer 67 23
9. Kateřina Grubhofferová 64 26
10. Jiří Vraspír st. 51 41

Volby do farní rady

1. kolo – neděle 22. dubna

 • při vstupu do kostela dostane každý farník (starší 18 let) papír, na který může napsat maximálně 4 kandidáty (místní farníky starší 18 let). V případě, že napíšete kandidáta, jehož jméno a příjmení se v naší farnosti vyskytuje víckrát, prosíme o upřesnění (např. napsat starší, mladší, nebo napsat přibližné bydliště...)
 • do 2. kola postoupí 10 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů
 • výsledky budou zveřejněny v neděli 29. dubna

 

2. kolo – neděle 13. května

 • při vstupu do kostela dostane každý farník (starší 18 let) papír, na kterém může zakroužkovat maximálně 4 kandidáty
 • do Farní rady budou vybráni 4 kandidátů s největším počtem hlasů z 2. kola
 • výsledky budou zveřejněny v neděli 20. května

 

Členové Farní rady

 • předseda: P. Miloslav Brhel
 • 1 zástupce Charity: Mgr. Markéta Šafářová (ředitelka Charity)
 • 1 zástupce z Pomezí: zvolí pomezští farníci
 • 4 členové zvolení farníky
 • 4 členové jmenovaní P. Miloslavem Brhelem