Taneční manželských párů z poličské farnosti

Vážení přátelé,

také máte rádi pohyb, ale při jeho provozování Vás ruší svědomí neodbytně podsouvající myšlenku, že byste prosportovaný čas  měli  věnovat pěstování  svého manželského vztahu?  Na utišení výčitek přicházíme s opatřením, které může Vaše dilema zvládnout.  Umožní Vám žádaný a zdravý pohyb a přitom poskytne čas, který mohou manželé strávit jenom spolu. Jsou to TANEČNÍ.

Zveme Vás tímto na TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY POLIČSKÉ FARNOSTI, které proběhne letos na podzim.  Kultivace pohybového projevu bude probíhat pod dohledem tanečních mistrů, pánů Bulvy a Culíka, kteří vyučují tanečnímu umění naše děti v Tylově domě. 

Výuka bude složena z šesti kurzů v termínech 11. října, 15. října, 25. října, 5. listopadu, 19. listopadu a 29. listopadu vždy od 19:00 hodin ve spolkovém domě Jordán.  Každá lekce potrvá cca 2,5 hodiny, přičemž první čtyři budou z kategorie základní výuky, takže i neznalci (což jsme s časovým  odstupem od tanečních téměř všichni) se nemusejí ostýchat. Poslední dvě lekce věnujeme rozvoji tanců, které nás oslovily a v nichž chceme vyniknout. Pánové mistři jsou informováni, že budou pracovat s „hůře opracovatelným“ materiálem, a jsou připraveni tomuto faktu (tedy našim požadavkům) výuku přizpůsobit.

Aby taneční mohly proběhnout, je třeba vytvořit skupinu minimálně 15-ti tanečních párů. Při tomto počtu vyjde celý kurz na cca 2 000 Kč na taneční pár. Při účasti 20-ti párů bude cena 1 500 Kč na pár a při maximálním počtu 25 párů 1 200 Kč na pár. Platba zahrnuje úhradu tanečním mistrům a topení (energie) v Jordáně. 

Co říci závěrem? TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY POLIČSKÉ FARNOSTI bude uzavřené. (Tj. není pro veřejnost.) Pořádáme ho pro nás, farníky, abychom se hýbali, naučili se tančit, mohli jsme trávit čas při příjemné akci se svým manželem/manželkou a také, abychom se navzájem ve farnosti více seznámili a poznali se. Dvě a půl hodiny totiž nikdo z nás tančit nevydrží, takže budou i přestávky. A jak víme, vedle sálu Jordánu je také příjemný bar, kde my všichni, co se ještě neznáme, můžeme tento nedostatek napravit…

A co se týká vybavení, buďte ujištěni, že na módní přehlídku si také hrát nebudeme. Důležité je pouze, abychom sehnali boty, v kterých si naděláme co nejméně puchýřů. Vše ostatní znamená nadstandard.

Pokud Vás nabídka zaujala, přihlaste se prosím co nejdříve u Štěpánky Dvořákové, tel. 734 435 458, e-mail: zastupce.charita@policka.cz. Čekáme na Vás!