první neděle adventní

Vstup do adventní doby byl v poličské farnosti obzvlášť slavnostní. Na neděli 2. prosince k nám přijel novokněz o. Tomáš Fiala, který byl v září tohoto roku vysvěcen na kněze a nyní působí v Pardubicích. Sloužil všechny tři nedělní mše svaté a po mších uděloval novokněžské požehnání. Také jsme přivítali Vlastimila Sedláka, který pochází ze slovenských Valalík a nyní bude v naší farnosti působit jako pastorační asistent do konce června.

komentáře

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány