Pobožnost u jesliček v Pomezí

Vánoční koledy, písně, příběhy bývají veselé a jásavé. Ne tak tomu je u Zpěvů u jesliček. Jejich verše napsal Václav Renč ve vězení. Byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí odsouzen. Díky tomu je text vážný a dává nahlédnout na vánoční příběh z jiného pohledu, než jak jsme zvyklí. Přese všechno je to ale pohled velmi optimistický a nadějný.

P. Josef Olejník právě pro hloubku textu toto dílo zhudebnil. Bylo to v roce 1966 za jeho působení v Andělské Hoře, kam byl poslán tehdejším režimem za trest, z místa profesora kněžského semináře v Litoměřicích. On sám ho nazval „…pro radost dětem i velkým“.

Pobožnost, kterou v Pomezí 30.12. 2012 vedl O. Miloslav a jejíž součástí byly Zpěvy u jesliček zpívané liturgickou scholou, radost přinesla. Díky proto všem, kdo s radostí přišli, s radostí si s námi u jesliček zazpívali a přidali tak ruku k dílu.

U jesliček jsme se sešli už podruhé, doufejme, že se tak začíná příjemná tradice.

Marcela Kotková
členka scholy