O „neskutečných“ farářích

Otevřít se lidem a pozvat je blíž k sobě, o to se snaží Oblastnícharita Poličkaod svého vzniku. Aby to pro nové hosty bylo snazší, připravuje pro ně programy, o kterých se domnívá, že by je mohly zaujmout. Jedním z osvědčených se stala adventní výstava S vůní vanilky.

„Každý rok přemýšlíme, čím bychom výstavu udělali zajímavou, aby lidé měli chuť přijít. To se nám snad daří.“ řekla vedoucí pořadatelského střediska AC dílen a Denního stacionáře Lenka Pešoutová. „Co nás těší stejně jako bohatá návštěvnost, je úspěšně se rozvíjející spolupráce s kněžími, kteří nám pomáhají svým vnosem do programu,“ dodala.

Je pravda, že povídání o papírových betlémech a promítání o Betlému skutečném, se hostům líbilo hodně. Duchovní zaujali výkladem i svým vzhledem, protože se pro tuto výjimečnou příležitost oblékli do klerik. A právě jejich oblečení vyvolávalo někdy úsměvné reakce.

„Myslíš, že je skutečnej?“ zazněl šeptem rozhovor dvou studentů středních škol při opouštění místnosti s betlémy. Oblečení, tak výrazně odlišné od civilního, a zřejmě i mladý věk duchovních, v mladících  patrně vzbudily podezření, že jde o herce. Před rokem zase malý chlapeček uchváceně vydechl: „Černokněžník.“ Ale i s takovými poznámkami, a možná právě s takovými, se dá dobře pracovat. Pan farář Stanislav Tomíček na černokněžníka reagoval laskavým vysvětlením, kterému nejen chlapeček, ale všichni přítomní, zaujatě naslouchali. I otec  Miloslav Brhel díky poznámce mohl vydat svědectví, které studenty jistě zaskočilo, totiž, že v dnešní době stále existují muži, kteří se touto cestou  povolání vydávají. Velký vklad do výstavy vnesl ještě jeden duchovní, evangelický farář Lukáš Pešout, který byl nositelem myšlenky programu a připravil celou videoprojekci.

Všem třem pánům farářům děkujeme, že se rozhodli s Charitou spolupracovat a i prostřednictvím výše uvedených malých nedorozumění budovat ve společnosti vědomí o existenci, úloze a působení kněží. Z tohoto pohledu jsou pro nás Miloslav Brhel, Lukáš Pešout a Stanislav Tomíček skutečně krásně „neskuteční“.

 

Oblastnícharita Polička
Štěpánka Dvořáková