Misijní jarmark

21.10.2012 během nedělního dopoledne proběhl v naší farnosti misijní jarmark. Chtěli bychom touto formou poděkovat všem, kdo přijali pozvání a zároveň  dokázali otevřít nejen své srdce, ale i své peněženky a štědře přispět lidem na „odvrácené straně planety“. Také bychom rádi poděkovali všem dětem, které přišly před týdnem vlastníma rukama vyrobit svícínky na prodej pro účel tohoto jarmarku. A konečně poslední poděkování patří dětem, které na hodinách náboženství namalovaly obrázky o tom, jak oni sami představují život v částech světa, kde se nežije právě snadným životem a přispěly tak k autentické atmosféře jarmarku.

Výtěžek jarmarku dosáhl výše 4897 Kč. Všem velkorysým srdcím i peněženkám patří vděčné „zaplať Pán Bůh“.

komentáře

Komentář od: JaK |

Vzkaz od organizátorů dílny: velmi nás těší, že jsme na jarmarku mohli přivítat i lidi, kteří nenavštěvují bohoslužby a přesto našli odvahu navštivit při této příležitosti prostory fary a třeba i štědře přispět. Mezi těmito lidmi se našli dokonce takoví, kdo věnovali své vlastní výrobky k prodeji. Byli jsme tímto gestem velmi potěšeni. Patří vám náš obdiv :-).

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány