Kácení vánočního stromu

Fotografie z kácení vánočního stromu pro poličský kostel.