farní jarmark

2. adventní neděli proběhl již tradiční farní jarmark společně s kavárnou.

Vlastnoruční výrobky připravilo a s velikou chutí zde prodávalo asi 12 dětí a jeden tatínek. Pozvání přijali farníci různých generací a obzvlášť potěšující bylo, že nejenom shlédli a nakoupili výrobky, ale přišli posedět do farní kavárny, kde bylo připraveno občerstvení a horký čaj s punčem či káva. Příjemná atmosféra a rozzářené oči dětí i návštěvníků jistě byla velikou odměnou těm, jež celou akci připravovali. Díky všem kdo vařili, pekli, uklízeli a byli tu s námi.