Chrámový sbor sv. Jakuba z Poličky na Mezinárodním adventním zpívání ve Vídni

Každým rokem se hlavní město Rakouska stává přehlídkou pěveckých sborů z celého světa u příležitosti prestižního Mezinárodního adventního zpívání, které se koná v slavnostním sále vídeňské radnice. Této výzvy se i letos chopil náš chrámový sbor, jehož vystoupení se konalo v neděli 11.12.2011.

Sbor se na toto vystoupení dlouho a velmi intenzivně připravoval a během vystoupení přednesl obsahově pestrý a dobře nacvičený repertoár. Stal se tak jedním z mála pěveckých sborů z Čech, které měli letos možnost reprezentovat českou vánoční hudbu za hranicemi České republiky a jedním z 84 sborů, které se letošního zpívání účastnily.

Během svého vystoupení přednesl chrámový sbor, vedený paní Květou Šafářovou, za klavírního doprovodu Stanislava Popelky repertoár, složený z českých vánočních koled i umělých vánočních písní. Předvedené písně se náročnému rakouskému publiku, které do posledního místa obsadilo všechna místa v sále, velmi líbily a ocenily je bouřlivým aplausem.            

Část koncertu doplnili i mladí instrumentalisté vedení paní Kateřinou Grubhofferovou. Velký dík patří nejen jim, ale i všem zpěvákům, kteří se zodpovědně zhostili nastudování repertoáru a odvedli tak velký kus práce. Vedoucí vídeňského magistrátu vyjádřil svůj obdiv především mladým muzikantům a zpěvákům za jejich nadšení a odhodlání věnovat se sborovému zpěvu.

Kromě již zmíněného vystoupení se sbor během jízdy seznámil formou pracovních listů s reáliemi rakouské metropole, prošel rychlokurzem němčiny, navštívil interaktivní expozice Domu hudby a užil si atmosféru svařeného vína a pečených kaštanů na vánočních trzích.

Závěrem se sluší poděkovat i městu Polička, za poskytnutí finančního příspěvku na realizaci tohoto kulturně-poznávacího zájezdu.

Mgr. et Bc. Stanislav Popelka