… A dotančili jsme …

Jednou z mnoha podzimních akcí našeho farního společenství bylo letos uspořádání tanečních pro zájemce o tento druh „umění“. Po počátečním průzkumu zájmu jsme k radosti všech zjistili, že počet přihlášených párů je dostatečný, aby mohl být kurs cenově dostupný s ohledem na náklady s ním spojené. Po vzájemné domluvě účastníků kursu byl vybrán termín, místo a náplň kursu.

Zázemí pro tance klasické i latinskoamerické nám poskytl spolkový dům Jordán, výuky se zhostili taneční mistři ze Svitavy – manželé Bulvovi a Culíkovi. Dle přání většiny účastníků bylo zvoleno šest výukových lekcí po dvou hodinách, a to během měsíců říjen a listopad. Kurs před úvodní lekcí zahájil náš duchovní správce O. Miloslav Brhel a poté se 15 tancechtivých párů vrhlo na taneční parket. Začali jsme tanci, které jsme zvyklí běžně tančit na plesech, jako je polka, valčík, ti schopnější např. i tango, ale postupně jsme zjistili, že pěkně a správně tančit je docela i věda a že je k tanci potřeba i jistý talent. To zvláště, když přišly na řadu postupně rychlejší tance (jive, chacha, samba) nebo foxtrot, walz, a to nejen se základními kroky, ale i různými prvky, otáčkami, přeměnami apod. Jak už to bývá, některé páry se parketem nesly ladněji a některé občas bojovaly s nervozitou nebo možná i s  únavou, poněvadž po celodenní práci v zaměstnání a odpoledním zápřahu doma následoval ještě závěrečný večerní dvouhodinový „výklus“ v podobě tanečních. Proto půlhodinová přestávka během každé lekce byla pro dost párů oázou uprostřed pouště. Někdo ji řešil minerálkou, někdo alkoholem, ale stát v restauraci nezůstal nikdo. Přes všechnu únavu a občasné pohrávání si s myšlenkou, zda se přihlášením do kursu nestala někde chyba, můžeme s radostí konstatovat, že všechny páry vytrvaly až do konce.

Po doznění poslední skladby posledního tance můžeme sdělit, že se kurs podařil. Děkujeme všem, kteří se na organizování této akce podíleli. Zjistili jsme, a to i díky výbornému, vtipnému a trpělivému vedení tanečních mistrů, že máme tanec rádi a minimálně této plesové sezony se nemusíme vůbec bát. I proto se po domluvě sejdeme opět, a to dne 19. ledna 2013 ve 20 hodin v domě Jordán na tanečním parketu. Pozor ale pro všechny, kteří právě čtete tento článek! Akce je volně přístupná vám všem (nejen absolventům kursu), kdo si chtějí zatančit, pobavit se a zároveň i odpočinout od každodenních starostí. Těšíme se na Vás.

 

Pavel Navrátil

komentáře

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány