Výuka náboženství v době uzavření škol

V době uzavření škol a zákazu scházení se jsou v naší farnosti děti vzdělávány pomocí každotýdenně zveřejňovaných videí.

Na podzim byla pro děti z prvního stupně série o svatých a pro děti ze druhého stupně o žalmech, odkazy na videa jsou stále k dispozici zde.

Pro děti z prvního stupně následovala série o Desateru a pro děti ze druhého stupně série "Místo nábožka", ve které se objevilo několik témat, od 16. 4 se témata týkají liturgie.

Pro děti z prvního stupně 23. 4. zažíná videoseriál Znamení Boží přítomnosti.

Rozvrh náboženství 2020/21

1. a 2. třída pátek 11:45 - 12:30 Eva Vymětalová ZŠ Masarykova (pavilon)
3. třída středa 12:40 - 13:25 Marie Klimešová ZŠ Masarykova (pavilon)

4. třída, 5.C

a 3 domluvené děti z 5.A

čtvrtek 12:40 - 13:25 Marie Klimešová ZŠ Masarykova (pavilon)
5.A a 5.B pátek 12:40 - 13:25 Marie Klimešová ZŠ Masarykova (pavilon)
1. a 2. třída pátek 12:15 - 13:00 Věra Klimešová ZŠ Pomezí
1. a 2. třída čtvrtek 13:05 - 13:50 Věra Klimešová ZŠ Na Lukách
3. třída středa 13:05 - 13:50 P. Tomáš Enderle ZŠ Na Lukách
4. třída

pondělí

12:40 - 13:25 Stanislav Větrovský ZŠ Na Lukách

5. třída

a 3 domluvené děti ze 4. třídy

pátek

12:40 - 13:25 Stanislav Větrovský ZŠ Na Lukách
6. třída a prima pondělí 14:10 - 14:55 P. Tomáš Enderle fara

7. třída,sekunda,

8. třída a tercie

pátek 14:10 - 14:55 P. Tomáš Enderle fara
9. třída a kvarta pondělí 14:10 - 14:55 Pavel Šimon fara

Výuka náboženství 1. a 2. stupeň ZŠ

V naší farnosti – jako každý rok – se v září začíná učit náboženství. Jeho smyslem a úkolem je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

(dle dokumentu „Doporučení pro výuku náboženství a katechezi dětí“, který je ke stažení na diecézních stránkách http://www.diecezehk.cz/ke-stazeni/katecheticke-a-pedagogicke-centrum)

Další vzdělávání pro studenty středních škol

Úkolem je rozvíjet znalosti o naší víře v duchu Katechismu katolické církve a koncilních dokumentů se zaměřením na aplikaci do běžného života křesťana. Jako základ slouží zpracování Katechismu katolické církve Yucat.

více...

Vzdělávání pro pokřtěné v dospělosti

Setkávání pro ty, kteří byli pokřtěni v dospělosti nebo v dospělosti přijali poprvé svátost eucharistie. Společně se snažíme rozvíjet dále víru, diskutovat o tématech, které účastníky zajímají, a také se společně modlíme.

více...