Zakázat nebo dovolit - záznam přednášky o výchově

19. 11. proběhla v Poličském divadlením klubu přednáška o výchově paní Hany Imlaufové. POkud jste se ji nemohli účastnit, nebo byste si ji rádi obnovili, záznm najdete zde.

 

Knihy doporučené paní Imlaufovou:

Rodiče, nebojte se říkat NE, Patrick Delaroche
Proč jsou šťastné děti šťastné, Steve Biddulph
Tajemství výchovy šťastných dětí, Steve Biddulph a Shaaron Biddulph
Děti a pět jazyků lásky, CAMPBELL Ross, CHAPMAN Gary
Dospívající a pět jazyků lásky,  Gary Chapman
Kdo koho vychovává? William Doherty
Po dobrém, nebo po zlém? Zdeněk Matějček

 

Text doporučený paní Imlaufovou:

DESATERO UKÁZNĚNOSTI

Ukázněnost (disciplína) nemá nic společného s kapitolou „tresty a postihy“. V překladu totiž znamená prostě „vyučování“. Několik úvah pro inspiraci:

1. Ukázněnost se rodí spíše z vidění než z poslouchání. Nedosáhne se jí kázáními. Rodiče nesmějí nikdy zapomenout, že právě oni jsou vzorem a zrcadlem požadavků a chování, které vyžadují po dětech.

2. Rodí se z jasně vnímané lásky: hodně může vyžadovat pouze ten, kdo hodně dává. Vše, čemu se děti učí – včetně omezení a řádu -  se odvíjí od péče, díky níž děti získávají důvěru k těm, kteří je obklopují. Dětí touží, aby se líbily lidem, kteří je obklopují. Pokud je máme rádi a dáváme jim najevo, že je přijímáme takové, jaké jsou, snadněji přijmou naše požadavky a přání.

3. Ukázněnost je běh na dlouhé tratě, tak jako ostatní formy vyučování. Pohlavky a tresty jsou jen pokusem o výchovné „zkratky“. Jde o budování určité „struktury“, a proto je třeba budovat základy: rodiče musí využít každé příležitosti, aby si s dítětem sedli a řekli: „Pokaždé, když se budeš chovat tímto způsobem, tě budu napomínat, dokud s tím nepřestaneš sám“. Jedná se o skutečné vyznání lásky: „Miluji tě tolik, že ať to stojí, co to stojí, zabráním ti v chybách.“


4. Matka a otec musejí spolupracovat, podobně jako spolupracují sportovci v jednom mužstvu. I mezi rodiči musí panovat vzájemná láska a důvěra.


5. Výchova není válka. Nemohou zde být vítězové ani poražení.


6. Ukázněnost je preventivní opatření: pravidla musí být jasně určena, děti je musí znát a souhlasit s nimi. Rodiče musí mluvit jasně a přesně, protože kázeň je pramenem jistoty. Říci dítěti, aby bylo pořádné, je k ničemu. Rodiče musí přesně vysvětlit, co chtějí, a dítěti to ukázat. Správné chování musí chválit a oceňovat je do té doby, dokud se vnější disciplína nepromění v „radost ze sebeovládání“.


7. Učme dítě přijímat různá omezení. Vyřčená „ne“ musí povzbuzovat ke kontaktu, a nikoli zahánět do izolace, musí děti lákat k diskusi. Na rodičovské „ne“ děti obvykle reagují otázkou „proč?“. Mají právo na odpověď.
Je důležité přihlížet k osobnosti a individuálnímu temperamentu dětí. Omezení musí být v jistém slova smyslu „šitá na míru“. Respekt k potřebám a přáním dítěte je podstatný. Rodiče musí v sobě pěstovat nutnou citlivost k tomu, aby dovedli rozpoznat rozdíl mezi skutečnými potřebami a zlobením dítěte. Z hlediska dítěte mohou hranice představovat omezení, která ho zlobí, ale jsou rovněž branami, které ho chrání a dodávají mu pocit jistoty. Vedle zřejmých zákazů, které mají chránit zdraví dítěte (například hraní si s nebezpečnými předměty, jako jsou elektrické zásuvky, nože, oheň), je pro stanovení hranic mnoho dobrých důvodů. Věci se komplikují tehdy, je-li třeba rozhodnout, zda má dítě po škole jít domů samo, jezdit na kole, nebo jít spát k babičce.


8. Hranice dětem pomáhají sílit. Pokud rodiče vyhoví každému jejich výmyslu, děti se stávají slabými a stále neschopnějšími snášet zklamání. Rodič, který se s těmi nejlepšími úmysly snaží dítě ochránit před jakýmkoli utrpením, je může zbavit příležitosti v sobě rozvíjet prostředky pro překonávání těžkostí.


9. Hranice dětem pomáhají rozvíjet vlastní zdroje. Dítě vyžadující pozornost nebo hračku musí občas počkat nebo je odmítnuto. Tím se učí být flexibilní, trpělivé, učí se hledat alternativy, učí se tvořivosti – to vše jsou pro život užitečné vlastnosti. Pokud je vyřečené „ne“ rozumné a nevyslovíme ho s pohrdáním, pak dítě podněcuje k využívání vlastních zdrojů.


10. Nedodržení pravidla nesmíme přejít jen tak. Je důležité dítěti předem vysvětlit, co se stane, pokud přestoupí nějaký náš zákaz. Trestat bez pravidel a bez toho, že bychom dítěti předem oznámili, jak budeme na případný prohřešek reagovat, je velká výchovná chyba.
 
Z knihy Vychovávej jako Don Bosco (B. Ferrero, Portál 2007)