VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ - cesta postem

V kostele bude od Popeleční středy umístěna nástěnka s křížem a nápisem „Vy jste moji přátelé“. Na kříži je umístěn symbol Ježíše (viz výše). Na nástěnce budou po obou stranách kříže umístěny listy A4 s Ježíšovými přáteli pro jednotlivé postní týdny. Během postní doby se pod Ježíšovým křížem objeví šest obrazů jeho přátel.

Po každé nedělní mši svaté v postní době dostanou (nejlépe u východu z kostela) návštěvníci kartičku s příslušným obrázkem, textem a předsevzetím. Kartičku si odnesou domů a předsevzetí se budou po celý týden snažit plnit. Na kartičce jsou předsevzetí pro různé věkové kategorie, každý si vybere tu svoji. Pokud se nebudou kartičky rozdávat, je možné je připravit tak, aby si je farníci (děti, mládež i dospělí), sami na příslušném místě brali.

Po mši svaté v 10:30 si děti, které splnily přdsevzetí z minulé neděle, mohou vzít barevnou samolepku (papírek) a ozdobit s ní rám kžíž.

1. neděle postní, Maria – Ježíšova matka

Téma: Myslet na druhé

Inspirace pro katechezi: Evangelium 1. postní neděle (Lk 4,1-13) vypráví o tom, jak se Ježíš postil na poušti. Ďábel Ježíše pokoušel a chtěl ho zlákat k tomu, aby začal myslet jen na sebe. To se mu však nepodařilo. Také na Ježíšově matce, Panně Marii, můžeme vidět, že nemyslí jen na svůj prospěch. Na prvním místě má ve svém životě Boha. Ve všem na něj spoléhá jako na „útočiště a tvrz“ (Žl 91). Přijímá od něj úkol, aby se stala matkou Božího syna. Když pak její syn Ježíš dospěje, podporuje ho v jeho poslání. Podle tradice se s Ježíšem setkala na křížové cestě a ve chvíli Ježíšova umírání stála u jeho kříže (Jan 19,25). Po Ježíšově smrti a vzkříšení Maria zůstává s apoštoly, modlí se s nimi a podporuje tak vznikající společenství Ježíšových následovníků (Sk 11,14). Maria je nazývána Matkou církve.

Mnozí z nás jsou také rodiči, prarodiči, vychovateli. Pokusme se odolat pokušení starat se jen o své osobní pohodlí, které nám nabízí svět kolem nás. Od Marie se můžeme v mnohém poučit a více se zaměřit na naše blízké. Podpora od nejbližších v rodině je totiž pro každého člověka hodně důležitá.

Kartička – 1. strana: Maria svého syna Ježíše Krista celý život podporovala v jeho díle. Dokážeš se pro druhého vzdát svého pohodlí?

2. strana – předsevzetí:

Mladší děti: O něco dobrého se rozdělím s ostatními.
Starší děti:   Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
Dospělí:      Obětuji svoje pohodlí, abych podpořil své blízké (vyslechnu je, pomůžu jim).