setkávání maminek a dětí
na faře

Po dobu uzavření škol se nekoná.