Setkávání seniorů

nejbližší setkání:

Žádné budoucí události.

o společenství

Scházíme se na faře každou první středu v měsíci a začínáme čajem, kafíčkem a nějakou dobrotou. Otec Miloslav Brhel pak mívá dohodnuté téma, při kterém nás vyzývá k diskusi. Domluvili jsme se, že využijeme videoprojektoru ke sledování různých přednášek pro seniory, případně pro sledování filmů.

Závěrečné požehnání nás provází  domů.

Každé setkání je na vývěsce v kostele (a farním webu) a je na něm uveden začátek i téma setkání - jste srdečně zvání.