Schůzky dětí z farnosti - mladší

Schůzky – mladší

Letošní školní rok 2018/2019 se budou konat schůzky pro mladší jednou za čtrnáct dní.

Kde, kdy?
Scházet se budeme ve 14:00 hodin na náměstí v Poličce. Končit budeme v 16:30 u fary (pokud by byla změna, budete informování smskou).

S sebou?
Prosíme o přibalení přezůvek, svačiny a pití na každou schůzku.

Termíny:
15.9., 29.9., 13.10., 27.10, 10.11., 24.11., 8.12., 16.12. – besídka

Kontakt:
Veronika Pešková – tel.: 605 833 649, veru.peskova@email.cz, wiki.wikinka@email.cz

 

                                                                                                          Těšíme se na Vás!
                                                                                                                                  Vaši vedoucí