Schůzky dětí z farnosti - mladší

Schůzky – mladší

Letošní školní rok 2018/2019 se budou konat schůzky pro mladší jednou za čtrnáct dní.

Kde, kdy?
Scházet se budeme ve 14:00 hodin na náměstí v Poličce. Končit budeme v 16:30 u fary (pokud by byla změna, budete informování smskou).

S sebou?
Prosíme o přibalení přezůvek, svačiny a pití na každou schůzku.

Termíny:
12.01.2019
26.01.2019
16.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
30.03.2019
13.04.2019
27.04.2019
11.05.2019
25.05.2019
08.06.2019
22.06.2019 - výlet
13. - 20. 7 . - tábor

Kontakt:
Veronika Pešková – tel.: 605 833 649, veru.peskova@email.cz, wiki.wikinka@email.cz

 

                                                                                                          Těšíme se na Vás!
                                                                                                                                  Vaši vedoucí