Schůzky dětí z farnosti - mladší

Schůzky – mladší

Letošní školní rok 2019/2020 se budou konat schůzky pro mladší jednou za čtrnáct dní.

Kde, kdy?
Scházet se budeme ve 14:00 hodin na náměstí v Poličce. Končit budeme v 16:30 u fary (pokud by byla změna, budete informování smskou).

S sebou?
Prosíme o přibalení přezůvek, svačiny a pití na každou schůzku.

Termíny:
Schůzky jsou až do odvolání zrušeny.

Chaloupka rok 2020: 18. - 25. 7. 2020

 Vaši vedoucí