Sboreček - Oficiální stránky Římskokatolické farnosti - děkanství Polička

Sboreček

nejbližší sboreček:

23.08.2018 (15:15 - 16:00)
30.08.2018 (15:15 - 16:00)

o sborečku

Každý čtvrtek se scházejí děti předškolního věku na Jordáně. Pod vedením Kristýny Šafářové a Růženy a Venduly Grubhofferových zpívají, hrají hry a společně se modlí. Vystupují na vánoční besídce či květnové oslavě dne matek.

Starší děti (školáky) zveme na zpívání při nedělních rytmických mších sv. Zkouška je vždy přede mší sv. od 9:30 na faře.