Sboreček

Až do odvolání se nekoná.

o sborečku

Každý pátek se v 15:30 se scházejí děti předškolního věku na Jordáně. Pod vedením Vendulky a Růženky Grubhofferových zpívají, hrají hry a společně se modlí. Vystupují na vánoční besídce či květnové oslavě dne matek.

Starší děti (školáky) zveme na zpívání při nedělních rytmických mších sv.  Zkouška je vždy přede mší v 9:15 na faře.