Pastorační péče o nemocné v domácnosti

Poličská římskokatolická farnost nabízí dlouhodobě nemocným lidem v domácnosti možnost návštěvy kněze k osobnímu rozhovoru či udělení Svátostí.

Dále je možné zajistit pravidelné podávání svatého přijímání v domácím prostředí službou akolytů.

Zájemci o tyto služby se mohou přihlásit duchovnímu správci poličské farnosti P. Tomášovi Enderlemu osobně, nebo na některém z těchto kontaktů:

tel.: +420 461 725 172
mobil.: +420 608 719 872
e-mail: farar@farnostpolicka.cz