NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
V ČERVENCI
 
NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
V SRPNU
(sobotní mše sv. v 18 hod. v kostele sv. Jakuba budou po celé prázdniny beze změny)   (sobotní mše sv. v 18 hod. v kostele sv. Jakuba budou po celé prázdniny beze změny)
             
neděle 2. 7. 7:30 sv. Jakub   neděle 6. 8. 7:30 sv. Jakub
  9:00 Pomezí     9:00 Balda (pouť)
  10:30 sv. Jakub     10:30 Balda (pouť)
             
neděle 9. 7. 7:30 sv. Jakub   neděle 13. 8. 7:30 sv. Jakub
  9:00 Pomezí     9:00 Pomezí
  10:30 sv. Jakub     10:30 Květná (pouť)
             
neděle 16. 7. 9:00 Pomezí   neděle 20. 8. 7:30 sv. Jakub
  10:30 sv. Jakub     9:00 Pomezí
          10:30 sv. Michael
neděle 23. 7. 7:30 sv. Jakub        
  9:00 Pomezí   neděle 27. 8. 7:30 sv. Jakub
  10:30 sv. Jakub     9:00 Pomezí
        10:30 sv. Jakub
neděle 30. 7. 7:30 sv. Jakub (pouť)        
  9:30 sv. Jakub (pouť)