Modlitba za evangelizaci

Touto formou Vás povzbuzuji a prosím a abychom se v tomto roce 2019 každý den v 21:00 modlili v co nejhojnějším počtu následující modlitbu za šíření Evangelia.
Není těžké si nařídit budík na 21:00!
Není těžké se obětovat jednu minutu denně navíc modlitbě!

Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj jednorozený Syn hlásal Tvé království.
Přijmi můj dík za to, že tato zvěst se přes mnoho století
skrze nespočetné zástupy tvých učedníků dostala
až k mým uším a mému srdci.
Uchovej mne ve své milosti,
ať se Ti nikdy nepřestávám přibližovat.
Misionářům, kněžím, členům mé farnosti i mne samému
dej dar správně rozlišit, co mám konat,
kdy mám mluvit a kdy mám mlčet,
aby se Tvé Evangelium nepřestávalo šířit.
Dnes tě chci prosti zvláště za (jméno člověka).
Žehnej mu/ji a přitáhni si ho/ji k sobě.
O to tě prosím ve jménu tvého Syna, mého Pán Ježíše Krista.
AMEN

Pokud odbíjí devátá večerní a kartičku s modlitbou nemám při sobě, mohu se pomodlit náhradní modlitbu, ideálně Otče náš a Sláva Otci.
Pokud odbíjí devátá večerní a zrovna jsem v rozhovoru s věřícím člověkem, požádám ho, aby se pomodlil se mnou.
Pokud zrovna odbíjí devátá a já mám něco neodkladného, pomodlím se při nejbližší možné příležitosti.
Nejedná se o žádnou magickou praktiku, při které by se naše modlitby zázračně zmnožovaly, pokud se modlíme ve stejný čas, je to je nástroj k tomu, abychom se skutečně modlili a zároveň při tom mohli cítit společenství farnosti, jehož jsme součástí.  
V tuto hodinu se budu modlit s Vámi také a také Vám budu žehnat.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;
tlučte, a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

P. Tomáš