Schůzka dětí - starší

nejbližší cvičení:

Žádné budoucí události.

Ve školním roce 2018/2019 se budeme opět scházet jednou za měsíc. Termíny schůzek do konce školního roku jsou:

16.2., 16.3., 20.4., 15.6., 16.6. – Závěrečná mše za poděkování za uplynulý rok a za zdar chaloupek

Starší bude mít opět na starosti Vašek Větrovský. Schůzku vždy víkend předtím připomene pan farář při mši v ohláškách. V případě náhlých změn vás budeme informovat formou SMS (samozřejmě jen pokud nám dáte své číslo, a i pak pokud budete chtít být z informačního SMS systému vyňati, stačí říci a vaše číslo odstraníme). Schůzky budou pro starší od 14:00 do 17:30. Dávejte prosím dětem s sebou na schůzku vždy nějakou svačinu (čas na ní bude vyhrazený). Také bychom vás chtěli poprosit, abyste nám dali vědět, když vaše děti na schůzku nepřijdou. Za starší dejte prosím vědět vždy Vaškovi Větrovskému.

Během roku budou připraveny také akce, které nejsou přímo schůzkami, ale jsou určeny právě pro děti ze schůzek, A TAKÉ PRO JEJICH RODIČE, proto čtěte následující řádky pozorně. Akce mimo schůzky jsou:

-       23.3. Farní kino pro děti a rodiče: Jak napovídá název, na toto farní kino nejsou zváni jen děti, ale i jejich rodiče. Promítat se bude film Chatrč z roku 2017. Po filmu bude následovat debata nejprve pro děti a rodiče odděleně, a poté bude připravena čajovna, kde budou moci děti a rodiče film a jeho témata prodiskutovat společně. Podrobnější info bude dodáno před akcí.

Odkaz na informace o filmu: https://www.csfd.cz/film/56065-chatrc/prehled/

-       6.4. VR Golem Praha: Z letošního výletu do Prahy vzešlo přání dětí navštívit Virtuální hru Golem v Praze, která je největší atrakcí tohoto druhu v Evropě. Předpokládaná cena bude 600,- s tím, že tuto částku bude možné platit postupně formou splátek. Budete-li chtít využít možnost splátek, zkontaktujte Vaška Větrovského

-       Víkendovka: Závěrečná víkendovka proběhne v termínu 3.5. – 5.5. Podrobnější info bude včas dodáno

Dále je zde téma chaloupka. Termín Chaloupky je stanovený a to 16.7. – 25.7. Podrobnější info bude včas dodáno

To bude zatím asi vše. Máte či budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte volat či psát: 

Vašek Větrovský - Straší: Tel: 737769994 email: vetrovsky.vaclav@gmail.com 

 (dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ☺)

Na shledanou se těší Vašek Větrovský, Majda Větrovská, Johanka Větrovská, Kuba Kapoun a Tom Popelka J