Schůzka dětí - starší

nejbližší cvičení:

Žádné budoucí události.

Ve školním roce 2018/2019 se budeme opět scházet jednou za měsíc. Termíny schůzek do vánoc jsou:

Starší:15.9., 13.10., 10.11., 8.12., 14.12. – 15.12. – předvánoční přespávačka, info bude včas dodáno

Starší bude mít opět na starosti Vašek Větrovský. Schůzku vždy víkend předtím připomene pan farář při mši v ohláškách. V případě náhlých změn vás budeme informovat formou SMS (samozřejmě jen pokud nám dáte své číslo, a i pak pokud budete chtít být z informačního SMS systému vyňati, stačí říci a vaše číslo odstraníme). Schůzky budou pro starší od 14:00 do 17:30. Dávejte prosím dětem s sebou na schůzku vždy nějakou svačinu (čas na ní bude vyhrazený). Také bychom vás chtěli poprosit, abyste nám dali vědět, když vaše děti na schůzku nepřijdou. Za starší dejte prosím vědět vždy Vaškovi Větrovskému.

Jelikož letošní rozpočet chaloupky vyšel, ale téměř nic nezbylo, budeme vybírat na provoz schůzek DOBROVOLNÝ příspěvek 100,- Kč na dítě. Odevzdání příspěvku bude preferováno formou převodu na účet číslo 284823112/0300.

Změna také nastane ve farních kinech. Mrzelo nás, že při farním kině zůstal film vždy jen filmem a nebyl nijak rozebírán. Proto, abychom mohli po zhlédnutí o filmu debatovat, budou farní kina vždy spojena s přespáním, většinou na faře.

Dále je zde téma chaloupka. Termín ještě nebyl stanovený, ale vzhledem k tomu že se někteří starší již začnou podílet na vedení mladších, je velmi pravděpodobné že termíny chaloupky pro starší a mladší budou oddělené.

To bude zatím asi vše. Máte či budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte volat či psát: 

Vašek Větrovský - Straší: Tel: 737769994 email: vetrovsky.vaclav@gmail.com 

 (dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ☺)

Na shledanou se těší Vašek Větrovský, Majda Větrovská, Johanka Větrovská, Kuba Kapoun a Tom Popelka J