VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ - cesta postem

V kostele bude od Popeleční středy umístěna nástěnka s křížem a nápisem „Vy jste moji přátelé“. Na kříži je umístěn symbol Ježíše (viz výše). Na nástěnce budou po obou stranách kříže umístěny listy A4 s Ježíšovými přáteli pro jednotlivé postní týdny. Během postní doby se pod Ježíšovým křížem objeví šest obrazů jeho přátel.

Po každé nedělní mši svaté v postní době dostanou (nejlépe u východu z kostela) návštěvníci kartičku s příslušným obrázkem, textem a předsevzetím. Kartičku si odnesou domů a předsevzetí se budou po celý týden snažit plnit. Na kartičce jsou předsevzetí pro různé věkové kategorie, každý si vybere tu svoji. Pokud se nebudou kartičky rozdávat, je možné je připravit tak, aby si je farníci (děti, mládež i dospělí), sami na příslušném místě brali.

Po mši svaté v 10:30 si děti, které splnily přdsevzetí z minulé neděle, mohou vzít barevnou samolepku (papírek) a ozdobit s ní rám kžíž.

1. neděle postní, Maria – Ježíšova matka

Téma: Myslet na druhé

Inspirace pro katechezi: Evangelium 1. postní neděle (Lk 4,1-13) vypráví o tom, jak se Ježíš postil na poušti. Ďábel Ježíše pokoušel a chtěl ho zlákat k tomu, aby začal myslet jen na sebe. To se mu však nepodařilo. Také na Ježíšově matce, Panně Marii, můžeme vidět, že nemyslí jen na svůj prospěch. Na prvním místě má ve svém životě Boha. Ve všem na něj spoléhá jako na „útočiště a tvrz“ (Žl 91). Přijímá od něj úkol, aby se stala matkou Božího syna. Když pak její syn Ježíš dospěje, podporuje ho v jeho poslání. Podle tradice se s Ježíšem setkala na křížové cestě a ve chvíli Ježíšova umírání stála u jeho kříže (Jan 19,25). Po Ježíšově smrti a vzkříšení Maria zůstává s apoštoly, modlí se s nimi a podporuje tak vznikající společenství Ježíšových následovníků (Sk 11,14). Maria je nazývána Matkou církve.

Mnozí z nás jsou také rodiči, prarodiči, vychovateli. Pokusme se odolat pokušení starat se jen o své osobní pohodlí, které nám nabízí svět kolem nás. Od Marie se můžeme v mnohém poučit a více se zaměřit na naše blízké. Podpora od nejbližších v rodině je totiž pro každého člověka hodně důležitá.

Kartička – 1. strana: Maria svého syna Ježíše Krista celý život podporovala v jeho díle. Dokážeš se pro druhého vzdát svého pohodlí?

2. strana – předsevzetí:

Mladší děti: O něco dobrého se rozdělím s ostatními.
Starší děti:   Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
Dospělí:      Obětuji svoje pohodlí, abych podpořil své blízké (vyslechnu je, pomůžu jim).

Modlitba za evangelizaci

Touto formou Vás povzbuzuji a prosím a abychom se v tomto roce 2019 každý den v 21:00 modlili v co nejhojnějším počtu následující modlitbu za šíření Evangelia.
Není těžké si nařídit budík na 21:00!
Není těžké se obětovat jednu minutu denně navíc modlitbě!

Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj jednorozený Syn hlásal Tvé království.
Přijmi můj dík za to, že tato zvěst se přes mnoho století
skrze nespočetné zástupy tvých učedníků dostala
až k mým uším a mému srdci.
Uchovej mne ve své milosti,
ať se Ti nikdy nepřestávám přibližovat.
Misionářům, kněžím, členům mé farnosti i mne samému
dej dar správně rozlišit, co mám konat,
kdy mám mluvit a kdy mám mlčet,
aby se Tvé Evangelium nepřestávalo šířit.
Dnes tě chci prosti zvláště za (jméno člověka).
Žehnej mu/ji a přitáhni si ho/ji k sobě.
O to tě prosím ve jménu tvého Syna, mého Pán Ježíše Krista.
AMEN

Pokud odbíjí devátá večerní a kartičku s modlitbou nemám při sobě, mohu se pomodlit náhradní modlitbu, ideálně Otče náš a Sláva Otci.
Pokud odbíjí devátá večerní a zrovna jsem v rozhovoru s věřícím člověkem, požádám ho, aby se pomodlil se mnou.
Pokud zrovna odbíjí devátá a já mám něco neodkladného, pomodlím se při nejbližší možné příležitosti.
Nejedná se o žádnou magickou praktiku, při které by se naše modlitby zázračně zmnožovaly, pokud se modlíme ve stejný čas, je to je nástroj k tomu, abychom se skutečně modlili a zároveň při tom mohli cítit společenství farnosti, jehož jsme součástí.  
V tuto hodinu se budu modlit s Vámi také a také Vám budu žehnat.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;
tlučte, a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

P. Tomáš

Setkávání pro středoškoláky

Protože přes týden jsou někteří středoškoláci různě po intrech a jiní nemají moc času, rozhodli jsme se, že zkusíme místo „náboženství“, které tu v předchozích letech bylo, nabídnout středoškolákům „večerní setkávání“ v pátek či sobotu zhruba jednou za dva týdny. Čekají nás hry, zajímavá témata, zábava, společná modlitba, pěkné filmy...

» více...

Floorball

Zveme všechny maminky, ženy i slečny na floorball. Hrajeme každý pátek v malé tělocvičně na Masarykově ZŠ od 18:45 do 19:45 (sraz v 18:40 před školou u pravého hlavního vchodu).

» více...