pořad bohoslužeb

od 19. do 26. listopadu 2017

_

NEDĚLE
33. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
*
za rodinu Čípkovu a Grubhofferovu a za živé a zemřelé z obou rodů
PONDĚLÍ    
ÚTERÝ
Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě
16:00 Pomezí
STŘEDA
sv. Cecílie
18:00 fara
ČTVRTEK
sv. Klementa I.
15:30 LDN
PÁTEK
sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů
18:00 fara za manžela, rodiče z obou stran a švagra
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za manžela Františka Vávru, jeho bratra Zdeňka, oboje rodiče a bratra a rodinu Vraspírovu
NEDĚLE
Slavnost Ježíše Krista Krále
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Koinonia)
za živé a zemřelé farníky
za Oldřicha Heyla

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V neděli 19. 11. proběhne dveřní sbírka na Biblické dílo. Kasička bude umístěna uprostřed kostela.

V sobotu 25. 11. od 9:00 na faře bude ministrantská schůzka. Od 14:00 na náměstí bude sraz mladších dětí farnosti.

Prosíme dospělé farníky, aby zkusili ztvárnit co je napadne, když se řekne Boží Láska. Výtvarná technika i výsledek může být zcela libovolný. Obrázky bychom použili k výzdobě učebny na faře. Předem děkujeme!