pořad bohoslužeb

od 17. do 24. června 2018

_

NEDĚLE
11. v mezidobí
9:00
10:30
Pomezí
Zahrada u Mlýna
(Koinonie)
za rodiče Petržálkovy, živé a zemřelé členy rodiny
za dary Ducha sv. pro syna a poděkování za jeho 50 let života
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
sv. Jan Nepomuk Neumann
18:00 Pomezí
STŘEDA 18:00 fara za Marii a Jana Lánského, živé a zemřelé toho rodu
ČTVRTEK
sv. Aloise Gonzagy
15:30 LDN za víru, naději a lásku v rodině
PÁTEK 18:00 sv. Michael za Boží pomoc a ochranu P. Marie při léčbě zhoubné choroby
SOBOTA 18:00 sv. Michael za manžele Dvořákovy a jejich syna a živé toho rodu
NEDĚLE
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Jana Mičku, rodinu Mičkovu a Martinů
za Aloisii a Jaroslava Knytlovy a Boží požehnání pro celou rodinu

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V neděli 17. 6. od 10:30 bude na Zahradě u Mlýna farní den. V Poličce bude pouze jedna mše svatá a to právě na Zahradě u Mlýna, po ní by následoval společný oběd a odpolední program. 

Prosíme rodiče, aby přihlásili svoje děti na výuku náboženství. Přihláška je dostupná na webu farnosti a děti z I. stupně je obdržely i v papírové formě, ty poté odevzdávejte na faře případně o. Tomášovi.

V pátek 22. 6. od 14:00 do 16:00 bude na faře v Poličce příležitost ke sv. smíření před prázdninami. Zpovídat budou P. Tomáš Enderle, P. Milan Romportl z Borové, P. Stanislav Tomšíček ze Svojanova.

V noci z 22. na 23. 6. se bude konat celonoční pouť do kaple sv. Jana Nepomuckého v Hartmanicích. Sraz účastníků 22. 6. v 21:00 u sv. Michaela, délka trasy 30 km (15 km tam a 15 km zpět), předpokládaný návrat v brzkých ranních hodinách.Svoji účast nemusíte nikomu nahlašovat.

V neděli 24. 6. bude sbírka na Charitu.

V sobotu 22. 9. chystáme farní pouť do Nového Města nad Metují, kde působí o. Benedikt Machálik, zároveň bychom navštívili Slavoňov a Rokoli. Přihlašovat se můžete na tabulce v kostele sv. Michaela, nebo u paní Navrátilové osobně či telefonicky.

Jménem spolubratří kněží litomyšlského vikariátu vyjadřujeme lítost nad jednáním kněze Erika Tvrdoně v oblasti mravní a majetkové. Od jeho skutků se distancujeme a omlouváme se všem za pohoršení a zranění, která svým jednáním způsobil. Protože P. Tvrdoň své postoje nezměnil, varujeme všechny před tím, aby mu důvěřovali, podporovali ho a udržovali s ním jakýkoli kontakt.