pořad bohoslužeb

od 31.května do 7.6. 2020

 

 

NEDĚLE
Slavnost Seslání Ducha Svatého
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv.Jakub (kancionál)
za Ivanu Lichtágovou a živé a zemřelé členy rodiny
za rodiče Kryštofovy a Pospíšilovy
za živé a zemřelé členy farnosti
PONDĚLÍ
Panna Maria, Matka církve
18:00 sv. Jakub  
ÚTERÝ 7:00 kaple  
STŘEDA
sv. Karel Lwanga a druhové
18:00 sv. Jakub za Annu a Františka Peterkovy a za rodinu Královu a Peterkovu
ČTVRTEK
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 sv. Jakub  
PÁTEK
sv. Bonifác
18:00 sv. Jakub za živé z rodu Jelínkova a Svobodova a vnoučata
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za Karla Sejkoru a celou živou rodinu
NEDĚLE
Nejsvětější Trojice
7:30
9:00
10:30

15:00
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Koinonie)
Modřec (pouť)
za živé a zemřelé členy farnosti
za rodiče Groulíkovy a Annu Moravcovou
za rodiny Bořilovu a Červených

 

 

Od 25. 5. jsou povoleny veřejné bohoslužby se 300 účastníky. Na mše svaté není nutné se přihlašovat předem. Účast je třeba zvážit s ohledem na věk, zdravotní stav a další okolnosti, nadále je nutné dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření. Stále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, a to až do zrušení dispenze

Na Slavnost Seslání Ducha Svatého 31. 5. přijme při mši svaté v 10:30 svátost křtu Ladislav Obr.

Sbírka v neděli 31. 5. je určena na pastorační aktivity v diecézi.

V neděli 31. 5. od 16 hodin bude májová pobožnost na Baldě a povedou ji farníci z Pomezí.

Vzhledem k povolení obnovit aktivity farností budou pokračovat přípravy na 1. svaté přijímání a biřmování. Podrobnosti sledujte v "kalendáři akcí" na farních webových stránkách. 2. příprava na 1. sv. přijímání bude v neděli 31.5. od 16:30, a to nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

5. 6. je první pátek v měsíci, od 17:00 bude v kostele sv. Jakuba příležitost k Adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní, zároveň bude otec Tomáš na faře zpovídat.

V neděli 7. 6. budou děti při mši sv. v 10:30 přispívat na Sylvestra, bude též požehnáno maminkám, které očekávají narození dítěte.

Na webu farnosti je možné přihlásit děti na výuku náboženství v příštím školním roce. Přihlašujte prosím také děti, které na náboženství chodily tento školní rok.