pořad bohoslužeb

od 23. února do 1. března 2020

 

 

NEDĚLE
7. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Andrlíkovy
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00 kaple na poděkování a s prosbou o další pomoc
STŘEDA
Popeleční středa
18:00 sv. Jakub
ČTVRTEK
PÁTEK 18:00 kaple
SOBOTA 18:00 sv. Jakub
NEDĚLE
1. postní
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
*
za rodiče Urbánkovy a rodiny Švecovy, živé a zemřelé

 

V neděli 23. 2. bude sbírka "Svatopetrský haléř".

Ve středu 26. 2. je Popeleční středa, den přísného půstu, začíná doba postní. Popelec se bude udělovat v Poličce pouze ve středu, v neděli v Pomezí. Křížové cesty v Poličce budou každý pátek v 17:30 přede mší sv. v kapli a v neděli ve 14:30 podle rozpisu na nástěnkách, na webu a ve Farním poslovi.

Ve středu 26. 2 v 19:00 bude v Divadelním klubu přednáška o Danteho Božské komedii. Přednáší P. Tomáš Enderle.

V sobotu 29. 2. v 19:00 bude na faře setkání těch, kteří by se chtěli připravit na svátost biřmování. Pokud můžete přineste s sebou už vyplněnou přihlášku (tiskopis v kostele na stolku), není to však podmínkou.

V neděli 1. 3. bude mimořádná sbírka na opravu kostela sv. Jakuba, při mši sv. v 10:30 budou děti přispívat na Sylvestra, bude také požehnáno maminkám, které očekávají narození dítěte. Po obou mších sv. v Poličce bude farní kavárna.

Prosíme farníky o pomoc s úklidem kostela sv. Jakuba. Je potřeba uklízet každý týden.

Ve dnech 6. - 8. 3. se v Koclířově u Svitav uskuteční duchovní obnova pro manžele. Téma: Jak rozvíjet manželskou intimitu a blízkost v manželství. Hlavní přednášku mají manželé Imlaufovi. Přihlášky máte na stolku v kostele.

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.