pořad bohoslužeb

od 24. do 31. března 2019

_

NEDĚLE
3. postní
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Marii Ptáčkovou a manžela
na poděkování za 92 let života a jeho dary a Boží požehnání a ochranu Panny Marie a klidnou hodinu smrti
PONDĚLÍ
Zvěstování Páně
18:00 sv. Michael
ÚTERÝ 7:00 kaple na poděkování za dar života
STŘEDA 18:00 kaple za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
ČTVRTEK 15:30 LDN
PÁTEK 18:00 kaple za manžela, rodiče z obou stran a švagra
SOBOTA 18:00 sv. Michael za Marii Zelenou
NEDĚLE
4. postní
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Hosana 2)
za živé a zemřelé farníky
za Karla Hnáta, živé a zemřelé z rodiny
za Františka Červeného a Marii Kasparidesovou

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V neděli 24. 3. bude mimořádná sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov, mše sv. v 10:30 bude v kostele sv. Michaela.

V úterý 26. 3. v 19:00 na faře bude biblická hodina na téma Od otroctví ke svobodě. Je potřeba mít předem přečtené kapitoly z knihy Exodus 14 - 18.

Křížové cesty v postní době jsou v Poličce v pátek v 17:30 na faře a v neděli od 14:30 v kostele sv. Michaela, v neděli 24. 3. ji povedou členové a příznivci chrámového sboru.

Ve dnech 29. a 30. 3. proběhne na faře v Poličce Postní duchovní obnova na téma: "Eucharistie: naše posvěcení". Obnovu povede P. Josef Matras z Bystrého. Součástí obnovy bude i společný oběd, na který je potřeba se přihlásit nejpozději do pondělí 25. 3. Můžete se zapisovat v kostele, v kapli, nebo telefonovat paní Navrátilové. Přesný program je uvedený ve farním časopise.

V sobotu 30. 3. bude schůzka mladších dětí farnosti. Sraz ve 14:00 na náměstí.

V noci z 30. na 31. 3. se bude měnit středoevropský čas na letní, hodinky je potřeba si posunout o 1 hodinu dopředu.

V neděli 31. 3. ve 14:30 povedou křížovou cestu děti, zveme všechny, aby nám pomohli s její realizací. Pozvánku dostaly děti na náboženství. Navečer v 17:00 bude na faře příprava na 1. sv. přijímání, tentokrát pro děti i rodiče.