pořad bohoslužeb

od 17. do 24. listopadu 2019

 

 

NEDĚLE
33. mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za zemřelé dárce mešních fundací
za Františka a Annu Martinovy, s prosbou o požehnání pro děti, vnoučata a pravnoučata
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00 kaple za Františka Dittricha, za Annu a Františka Michlovy a oba rody
STŘEDA 18:00 kaple za děti a vnoučata
ČTVRTEK
Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě
15:30 LDN
PÁTEK
sv. Cecilie
18:00 kaple  
SOBOTA
sv. Klementa I.
18:00 sv. Michael za zemřelého manžela a rodiče a Boží milost pro rodiny dětí
NEDĚLE
Slavnost Ježíše Krista Krále
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Koinonie)
za živé a zemřelé farníky
za uzdravení
za dobrodince kostela

 

V neděli 17. 11. bude v kostele kasička, do které budete moci přispět na rozvoj Biblického díla.

V úterý 19. 11. v 19:00 bude v Divadelním klubu přednáška Mgr. Hany Imlaufové ZAKÁZAT - DOVOLIT Jak se učit správným rodičovským postojům?

V sobotu 23. 11. bude schůzka dětí farnosti, sraz ve 14:00 na náměstí.

V neděli 24. 11. bude při mši sv. v 10:30 sbírka na dar pro bratry evangelíky.

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.