pořad bohoslužeb

od 24. do 31. ledna 2021

_

NEDĚLE
3. neděle v mezidobí
7:30
9:00
10:30
18:00
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
sv. Jakub
 
 
za živé a zemřelé farníky
PONDĚLÍ
Svátek Obrácení sv. Pavla
18:00 sv. Jakub
 
ÚTERÝ
Památka sv. Timoteje a Tita
7:00 kaple  
STŘEDA 18:00 sv. Jakub za Svatavu Hejzlarovou a živé členy rodiny
ČTVRTEK
Památka sv. Tomáše Akvinského
18:00 sv. Jakub  
PÁTEK 18:00 sv. Jakub  
SOBOTA
18:00 sv. Jakub za živé a zemřelé členy rodu Sejkorových a Kladivových
NEDĚLE
4. neděle v mezidobí
7:30
9:00
10:30
18:00
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
sv. Jakub
za živé a zemřelé farníky
za zemřelé rodiče Juklovy a celý rod

_

Dle platného nařízení vlády je možný počet účastníků bohoslužeb 10% kapacity míst k sezení v daném kostele. V naší farnosti to znamená, že do kaple může přijít na mši svatou 8 osob, do kostela sv. Jakuba 30 osob. Na všechny sobotní a nedělní mše svaté je třeba se hlásit, a to jak jste zvyklí, buď na seznamu v kostele nebo prostřednictvím formuláře na farním webu. Na ostatní mše svaté, ať už v kapli nebo v kostele (pondělí - pátek), se přihlašovat nemusíte.

Prosíme, abyste se vždy, když nebudete moci přijít na mši svatou, na niž jste si rezervovali místo, odhlásili telefonicky nebo mailem otci Tomášovi a neblokovali tak místa dalším zájemcům. Respektujte prosím také pravidlo, že 1 políčko v seznamu = 1 osoba (ne více) a počet míst pro rezervaci je pevně daný (nevpisujte se tedy mimo políčka, pokud je již povolená kapacita naplněná). I toto je výrazem vaší ohleduplnosti vůči farnímu společenství.

Mimo mši svatou se svaté přijímání podává také každou neděli od 14:00 do 16:00 v kostele sv. Jakuba, ve stejném čase vám bude na faře v kanceláři k dispozici otec Tomáš - rád vám poslouží svátostí smíření, případně duchovním rozhovorem.

Tuto neděli 24. ledna slavíme Neděli Božího slova. Jako dárek jsme pro vás připravili kartičky s odkazy na biblické texty, které si můžete vzít na stolečku u vchodu do kostela. Budeme moc rádi, pokud vám poslouží k tomu, abyste si Boží slovo ještě více zamilovali a aby se vám stalo účinným průvodcem a pomocníkem pro každý den. Nebojte se vzít si kartiček více a potěšit s nimi své příbuzné, přátele a známé.

Velmi prosíme pár zdatných mužů, kteří by byli ochotni ujmout se služby odklízení sněhu před kostelem a farou, aby se ozvali osobně či telefonicky otci Tomášovi (608 719 872) nebo Evě Vymětalové (728 511 197).

Na potřeby farnosti můžete přispět při mších svatých v sobotu a v neděli, nebo během nedělního odpoledne, a to do označené schránky na stolku u vstupu do kostela sv. Jakuba. Příspěvek lze také zaslat na farní  účet číslo 1282832319/0800. Všem dárcům srdečně děkujeme.

V neděli 24. ledna máte poslední příležitost podpořit finančním darem letošní Tříkrálovou sbírku . Kasičky na vaše příspěvky jsou umístěny v kostele a na faře.

Upozorňujeme, že současná pravidla pro bohoslužby v poličské farnosti se v souvislosti s případnými novými usneseními vlády mohou změnit, sledujte proto prosím farní web, kde budou údaje aktualizovány.

Prosíme, abyste při návštěvě kostela i fary byli ohleduplní a zodpovědně dodržovali všechna potřebná hygienická pravidla (roušky, dezinfekce, rozestupy...) a Eucharistii přijímali na ruku. Rovněž prosíme ty, kdo jsou nemocní, mají nemocné příbuzné, případně členy domácnosti v karanténě, aby účastí na mši svaté zbytečně neohrožovali zdraví druhých.