pořad bohoslužeb

od 21. do 28. října 2018

_

NEDĚLE
29. v mezidobí
7:30
9:00

10:30
sv. Michael
Pomezí

Evangelický kostel
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Jiřinu Janovskou, živé a zemřelé členy rodiny Krajíčkovy a Rokosovy
za zemřelou Teklu Markovou a příbuzné
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 18:00 Pomezí
STŘEDA 18:00 sv. Michael za Věru Schauerovou a její děti
ČTVRTEK 15:30 LDN
PÁTEK 18:00 sv. Michael za živé a zemřelé z rodu Procházků a Žižků
SOBOTA 18:00 sv. Michael za Stanislava Větrovského a živé a zemřelé toho rodu
NEDĚLE
30. v mezidobí
7:30
9:00
10:30


15:00
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Hosana 1)
Modřec
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Ptáčkovy, syna a vnuka
za Damiána Kastnera a živé i zemřelé členy rodiny


(posvícení)

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V neděli 7. 10. se při sbírce na Charitu Polička vybralo 19 695 Kč. Děkujeme.

V neděli 21. 10. je misijní neděle. Bude mimořádná sbírka na Misie. Po obou mších sv. v Poličce bude Misijní jarmark, kde si budeme moci zakoupit výrobky dětí a také ochutnat koláč za příspěvek na misie. V 18:00 bude v kostele sv. Michaela modlitba růžence.

V sobotu 27. 10. bude v 9:00 na faře ministrantská schůzka. Také bude schůzka mladších dětí farnosti, sraz je jako obvykle ve 14:00 na náměstí. V 19:00 na faře bude teologický klub.

V neděli 28. 10. končí letní čas a hodiny si přesuneme ze 3:00 na 2:00 středoevropského času.

Vyšel Kalendář akcí.

Příležitost ke sv. smíření před Dušičkami bude v pondělí 29. 10 od 14:30 do 16:30, ve čtvrtek 1. 11. od 9:00 do 11:00 na faře. Zpovídají dva zpovědníci. O. Tomáš bude ještě zpovídat 2. 11. od 16:00 do 18:00 v kostele sv. Michaela. tyto informace máte uvedeny v Kalendáři akcí, na nástěnkách a na farním webu.