pořad bohoslužeb

od 15. do 22 září 2019

_

NEDĚLE
24. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
za zemřelé dárce mešních fundací
za rodiče Renzovy a jejich dva syny
PONDĚLÍ
sv. Ludmily
ÚTERÝ 7:00 kaple za Lucii a Františka Bulvovy, živé a zemřelé toho rodu
STŘEDA 18:30 sv. Michael za Teklu Markovou a její sestry
ČTVRTEK 15:30 LDN za Pavla Prokopa, za zdraví, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu
PÁTEK
sv. Ondřeje a druhů
18:00 sv. Michael na poděkování za 80 let života, za rodinu Grubhofferovu, Čípkovu a za živé a zemřelé z obou stran
SOBOTA
sv. Matouše
18:00 sv. Michael za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
NEDĚLE
25.v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za dar života
za Ludmilu a Václava Popelkovy, neteř Lenku a děti s rodinami

_

V neděli 15. 9. bude mimořádná sbírka na církevní školství.

V pondělí 16. 9. v 9:40 se sejdou na faře maminky s dětmi a poté každé další pondělí. Všechny jste zvány.

Ve středu 18. 9. v 17:00 bude v kostele sv. Michaela beseda s indickými biskupy, mše sv. bude až v 18:30.

V týdnu od 16. 9. začíná výuka náboženství, výjimkou je 9. třída, která začíná až 23. 9.

V sobotu 21. 9. v 8:00 odjíždíme od autobusového nádraží na pouť do Sloupu a Křtin.

V neděli 22. 9. v 17:00 se sejdeme na Šibeničním vrchu při modlitbě za všechny nespravedlivě pronásledované.

Kdo se nemůže zůčastnit pouti do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České, může se připojijit: a) modlitbou  b) finančním příspěvkem do sbírky c) otiskem prstu na arch papíru.