pořad bohoslužeb

od 20. do 27. ledna 2019

_

NEDĚLE
2. v mezidobí
7:30
9:00

10:30
sv. Michael
Pomezí

Evangelický kostel
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
na poděkování za uplynulý rok, s prosbou o ochranu v tomto roce
za Annu Vlkovou a celý rod, za rodinu Češkovu a Gloserovu
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00 kaple na poděkování za obdržené dary
STŘEDA
sv. František Sáleský
18:00 kaple za Miloše Klusoně a Annu Novákovou, uzdravení nemocného
ČTVRTEK
Obrácení sv. Pavla
15:30 LDN za Marii Kaňkovou a Evu Faltovou a oba rody
PÁTEK
sv. TImotej a Titus
18:00 kaple za zdraví a víru v rodině
SOBOTA 18:00 sv. Michael za Františka a Boženu Flídrovi, zetě a živé a zemřelé toho rodu
NEDĚLE
3. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Juklovy a celý rod
za duše zemřelých dárců mešních fundací

_

V sobotu 26. 1. ve 14:00 bude schůzka mladších a starších dětí farnosti. Sraz na náměstí v Poličce. V 19:00 na faře bude teologický klub.

V pondělí 28. 1. v 17:00 v kapli na faře bude Ekumenická bohoslužba jako zakončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů (od 18. do 25. 1.) a po ní bude následovat pohoštění.

V úterý 29. 1. v 18:00 bude na faře setkání pro rodiče dětí, které by měly přistoupit k 1. sv. přijímání. Přineste si s sebou diáře, protože budeme domlouvat termíny přípravy a 1. sv. přijímání.

Při Tříkrálové sbírce v Poličce a okolí se vybralo 797 555 Kč, podrobnosti máme na nástěnce u sv. Michaela a v předsíni Evangelického kostela na stole. Všem, kteří přispěli i pomohli děkujeme.

V polovině února pořádá Svatojosefská jednota Polička a KDU-ČSL již tradiční Jordánský ples. Rádi bychom vás touto formou chtěli požádat o podporu při zajišťování cen do tomboly. Pokud by někdo z Vás mohl zajistit nějaké zajímavé dárky, budeme za ně moc rádi. Prosíme o jejich předání do sakristie, na faru, popř. přímo Michalu Popelkovi. Jménem pořadatelů předem děkujeme a těšíme se na setkání.