pořad bohoslužeb

od 22. do 29. dubna 2018

_

NEDĚLE
4. velikonoční
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
za Jiřího Dočekala
na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání a zdraví do dalších let také pro manžela, děti a jejich rodiny
PONDĚLÍ
sv. Vojtěcha
ÚTERÝ 18:00 Pomezí
STŘEDA
sv. Marka
18:00 fara za Jiřího Stodolu a za Boží požehnání pro rodiny dětí a Verunku Stodolovou
ČTVRTEK 15:30 LDN za Zdeňka, rodiny Pletichovy a Pražanovy
PÁTEK 18:00 sv. Michael za dceru
SOBOTA 18:00 sv. Michael poděkování za 91 let, Boží ochranu a za šťastnou hodinu smrti
NEDĚLE
5. velikonoční
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za poutníky (pouť)
za Aloisii a Jaroslava Knytlovy a Boží požehnání pro celou rodinu

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V neděli 22. 4. proběhne sbírka na Kněžský seminář a formaci bohoslovců.

V neděli 22. 4. od 16:30 proběhne na faře příprava na 1. sv. přijímání pro děti i rodiče.