pořad bohoslužeb

od 23. do 30. července 2017

_

NEDĚLE
16. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za živé a zemřelé z rodiny Ptáčkovy a Kopeckých
za zemřelé Jindřišku a Václava Šafářovy a celý rod
PONDĚLÍ  
ÚTERÝ    
STŘEDA
sv. Jáchyma a Anny
18:00 sv. Michael na poděkování za kněze naší farnosti s prosbou o Boží požehnání, darů Ducha svatého a zdraví
ČTVRTEK 15:30 LDN za Boží pomoc a ochranu pro operaci
PÁTEK 18:00 sv. Jakub na poděkování za 55 let manželství a prosbu o Boží požehnání pro celou rodinu
SOBOTA
sv. Marty
18:00 sv. Jakub za 25 let manželství, za 50 let života a za rodinu
NEDĚLE
Slavnost sv. Jakuba
(pouť)
7:30
9:30
sv. Jakub
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za odpuštění

_

V úterý 25. 7. od 16:00 proběhne v kostele sv. Jakuba úklid před poutí. Prosíme ty, kteří by mohli přinést svůj menší vysavač a prodlužovací kabel do elektriky nebo vlastní dlouhý žebřík, aby je přinesli s sebou. Úklid bude pokračovat ještě ve čtvrtek 27. 7., na ten si můžete přinést svůj kýbl a hadr na podlahu.

V neděli 30. 7. bude mimořádná sbírka na hygienické zařízení v prostorách farní garáže. Při mši sv. v 9:30 budou děti přispívat na indického chlapce Silvestra, zároveň bude požehnáno maminkám, které očekávají narození dítěte. Po mši sv. v 9:30 vyslechneme Hymnus ke sv. Jakubu. Po obou mších sv. v Poličce bude farní kavárna.

Prosíme farníky, kteří by mohli připravit něco k snědku na rozlučku s o. Miloslavem, která se koná v neděli 27. 8., aby se zapisovali do tabulky u bočního vchodu.

Prosíme mladé farníky, kteří se chystají na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, aby se zastavili pro příspěvek na faru do kanceláře.

V sobotu 23. 9. organizujeme farní pouť na Křemešník. Abychom mohli zajistit občerstvení a prohlídky, potřebujeme zjistit Váš zájem do konce července. Přihlásit se můžete na nástěnce u bočního vchodu.