pořad bohoslužeb

od 18. do 25. února 2018

_

NEDĚLE
1. postní
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky
*
za Silvinku a Boží požehnání pro rodinu
PONDĚLÍ      
ÚTERÝ 16:00
18:00
Pomezí
sv Jakub
*
na poděkování za 77 let života a další Boží pomoc a ochranu
STŘEDA 18:00 fara za rodiče Jana a Josefu Cackovi
ČTVRTEK
Stolce sv. Petra
15:30 LDN
PÁTEK
sv. Polykarp
18:00 fara za Oldřicha Moravce
SOBOTA 18:00 sv. Jakub za živé a zemřelé rodiny Urbánkovi a Švecovi
NEDĚLE
2. postní
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za 55 let manželství
za živé a zemřelé z rodu Roušarova, Králova, Vávrova a Vraspírova a za dar víry

_

V sobotu 24. 2. od 14:00 bude schůzka mladších dětí. Sraz jako obvykle na náměstí.

V neděli 25. 2. se při mších sv. (a sobotní večerní) uskuteční sbírka "Svatopetrský haléř". Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Prosíme Vás, kteří se chystáte 3. 3. na duchovní obnovu, abyste se zapisovali na nástěnce u bočního vchodu, součástí bude společný oběd. Duchovní obnova proběhne na faře od 10:00 a povede ji P. Pavel Rousek.

V postní době se budeme moci připojit k Postní almužně. Principem je střádání peněz v hodnotě požitků, které si v půstu odepřeme. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Lipa ya Bomoi – na nakoupení zařízení pekárny v Kongu. Křížové cesty budou v Poličce v pátek v 17:30 na faře a v neděli od 14:30 v kostele sv. Jakuba, v Pomezí v úterý po mši sv. Uprostřed kostela lze zakoupit brožurka Půst, cena je 30 Kč. V postní době bude každé úterý po mši sv. (cca v 18:40) na faře přednáška. Tématem přednášek bude sedm neřestí.