pořad bohoslužeb

od 18. do 25. listopadu 2018

_

NEDĚLE
33. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za rodinu Bobkovu a Kavanovu a dceru Evu
za rodiče Bořilovy a Červených
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 16:00 Pomezí
STŘEDA
Zasvěcení P. Marie
v Jeruzalémě
18:00 sv. Michael za zemřelou Františku, Jiřího, Jindřicha, rodiče Bulvovy a živé členy toho rodu
ČTVRTEK
sv. Cecílie
15:30 LDN
PÁTEK
sv. Klementa I.
18:00 sv. Michael na úmysl dárce
SOBOTA
sv. Ondřeje Düng Laca a druhů
18:00 sv. Michael za manžela Ladislava a živé a zemřelé toho rodu
NEDĚLE
Slavnost Ježíše Krista Krále
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
Evangelický kostel
(Koinonie)
za živé a zemřelé farníky
za zemřelého Pavla Vápeníka a celou rodinu
za Josefa Janstu a živé a zemřelé toho rodu

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

V sobotu 24. 11. v 9:00 bude na faře setkání ministrantů, bude schůzka mladších dětí farnosti, sraz ve 14:00 na náměstí a v 19:00 bude na faře teologický klub.

V neděli 25. 11. po mši sv. v 10:30 bude pokřtěný v kostele sv. Michaela Petr Jílek.

Chtěli bychom uskutečnit "Živý betlém". Možnosti zapojení se dozvíte příští týden.