pořad bohoslužeb

od 12. do 19. ledna 2020

 

 

NEDĚLE
Svátek Křtu Páně
7:30
9:00

10:30
sv. Jakub
Pomezí

sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Františka Bednáře, rodiče, živé a zemřelé členy rodiny
za všechny, kdo budou v tomto roce v naší farnosti pokřtěni
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00 kaple
STŘEDA 18:00 kaple za živé a zemřelé členy rodiny Janouškovy a Dufkovy, s prosbou o Boží milost do dalších let
ČTVRTEK 15:30 LDN
PÁTEK
sv. Antonína
18:00 kaple za Jaroslava Valdu
SOBOTA
P. Marie, Matky jednoty křesťanů
18:00 sv. Jakub za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
NEDĚLE
2. neděle v mezidobí
7:30
9:00

10:30
sv. Jakub
Pomezí

sv. Jakub
(Koinonie)
za živé a zemřelé farníky
za Vojtěcha Pechance, živé a zemřelé z rodu Pechancových
za zemřelého Josefa Dalíka a živou rodinu


Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 12. 1. bude při mši sv. v 10:30 křest Amálie Burešové. Po mši bude křest Mikuláše Macáka.

V pátek 24. 1. ve 20:00 se koná na Jordáně tradiční Jordánský ples, všichni jste srdečně zváni. Kdo by měl možnost a chtěl přispět do tomboly, je možné ji přinést na faru nebo přímo Martinu Balášovi.

V kostele na stolku si mohou zájemci o biřmování vyzvednout přihlášku a na první schůzku ji přinést vyplněnou.

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.