pořad bohoslužeb

od 18. do 25. října 2020

_

NEDĚLE
29. neděle v mezidobí
9:30 domácnosti
společná nedělní bohoslužba
NEDĚLE
30. neděle v mezidobí
9:30 domácnosti společná nedělní bohoslužba

_

 

S účinností od 14. 10. do 3. 11. platí  zákaz hromadných akcí nad 6 osob, který se vztahuje i na bohoslužby a náboženské akce. Tuto neděli nebude mše svatá v 9:30 veřejná, na mše svaté v příštím týdnu se můžete přihlašovat prostřednictvím seznamu, který bude k dispozici v neděli od 14:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba, nebo v dalších dnech telefonicky u otce Tomáše. Pro účast na bohoslužbách platí v naší farnosti následující pravidla: neděle (9:30 kaple), pondělí (18:00 kaple), úterý (18:00 kaple), středa (18:00 kaple) - rodina, žijící společně v jedné domácnosti, čtvrtek (18:00 kaple), pátek (18:00 kaple), sobota (18:00 kaple) - jednotlivci.

Všem věřícím, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy, je udělen dispens otce biskupa.

Po dobu omezeného shromažďování osob bude vždy v neděli od 14:00 do 18:00 otevřený kostel sv. Jakuba s možností individuální adorace Nejsvětější svátosti. V tomto čase bude také příležitost k přijetí svátosti smíření a Eucharistie.

Sbírka na Papežská misijní díla 18. 10. se z aktuálních epidemických důvodů v České republice přesouvá na příhodnější termín, můžete však misie podpořit darem přímo na účet PMD: 72540444/2700, VS 10. Když do poznámky uvedete svoji adresu, bude vám vystaveno Potvrzení o přijatém daru. Lidé v misiích vám vaši štědrost oplatí vřelými modlitbami.

Členové stálé rady České biskupské konference vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00, ať sami či společně v rodinách.

Úterní kněžské hodiny a úřední hodiny na faře zůstávají zachovány.

Katolický týdeník si můžete vyzvednout v neděli v kostele nebo během úředních hodin na faře.

Vzhledem k současné situaci se až do odvolání ruší všechny aktivity farnosti (výuka náboženství, schůzky dětí a ministrantů, příprava na biřmování atp.).