pořad bohoslužeb

od 19. do 26. května 2019

_

NEDĚLE
5. velikonoční
7:30
9:00

10:30
sv. Michael
Pomezí

sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Pechancovy, Šauerovy, živé a zemřelé z toho rodu
za rodinu Dittrichovu, Müllerovu, Popelkovu a Navrátilovu, živé i zemřelé
PONDĚLÍ
ÚTERÝ 7:00 kaple
STŘEDA 18:00 sv. Michael za Svatého otce, biskupy a kněze, za mír a pokoj ve světě
ČTVRTEK 15:30 LDN za Miroslava Haupta, Marcelu Mikelovou a celý rod
PÁTEK 18:00 sv. Michael za živé a zemřelé členy rodiny Grundlochovy a Pospíšilovy a duše v očistci
SOBOTA 18:00 sv. Michael za rodičce, děti a sourozence
NEDĚLE
6. velikonoční
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Hosana 2)
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Švejdovy a dcery
za doktora Oškrdala, obojí rodiče a tetu Bertu

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou ve středu a pátek přede mší sv. v 18:00 a o nedělích podle uveřejněného rozpisu. V neděli 19. 5. bude v 15:00 na Baldě a povedou ji farníci z Pomezí.

V pondělí 20. 5. v 18:00 v sále CBM bude Beseda o TV NOE se zástupcem ředitele Petrem Kudelou.

V sobotu 25. 5. v 9:00 NEBUDE už dříve avizovaná mimistrantská schůzka. Odpoledne BUDE schůzka mladších dětí, sraz ve 14:00 na náměstí.

V sobotu 25. 5. od 14:00 do 17:00 bude v Hradci Králové v kostele P. Marie v rámci Týdne otevřených kostelů možnost seznámit se s činností pastoračních center Biskupství královéhradeckého. Bližší informace na nástěnkách.

V sobotu 1. 6. proběhne v CBM prezentace farnosti se zaměřením na opravu kostela sv. Jakuba. Byli bychom rádi, kdyby se přihlásili dobrovolníci, kteří by nám pomohli se zajištěním služby u stánku. Předpokládáme, že by tam každý dobrovolník strávil 1 až 2 hodiny svého času. Kontaktujte paní Navrátilovou.