pořad bohoslužeb

od 18. do 25. dubna 2021

_

NEDĚLE
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30
 
9:00
10:30
 
18:00
sv. Jakub
 
Pomezí
sv. Jakub
 
sv. Jakub
na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Renzovy, jejich syna Václava, Bohuslava a dceru Annu
za rodinu Bidmonovu, Buchtovu a Kalvodovu
ÚTERÝ

7:00 kaple za Marcelu Mikelovou a Miroslava Haupta
STŘEDA 18:00 sv. Jakub za Petra a za živé a zemřelé z rodiny Kozlovy a Slámovy
ČTVRTEK
18:00 sv. Jakub za pomoc v nemoci
PÁTEK
SVÁTEK SV. VOJTĚCHA
18:00 sv. Jakub  
SOBOTA
18:00 sv. Jakub za Jiřího Stodolu a Boží požehnání pro rodiny dětí
NEDĚLE
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
POUŤ V POMEZÍ
7:30
9:00
10:30
18:00
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
sv. Jakub
za maminku
 
za živé a zemřelé farníky
za živé a zemřelé z rodiny Dvořákovy a Balášovy

_

Nové ohlášky:

Tuto neděli 18. dubna odpoledne bude otec Tomáš mimo farnost, pokud byste rádi přijali svátost smíření, zvolte si prosím jiný termín.

V pátek 23. dubna najdou děti na webu farnosti první díl nové série "Nábožka pro 1. stupeň", tentokrát s tématem znamení Boží přítomnosti.

V neděli 25. dubna máte možnost přispět na sbírku pro potřeby kněžského semináře a na formaci bohoslovců.

 

Obvyklé ohlášky:

Dle platného nařízení vlády je možný počet účastníků bohoslužeb 10% kapacity míst k sezení v daném kostele. V naší farnosti to znamená, že do kaple může přijít na mši svatou 8 osob, do kostela sv. Jakuba 30 osob. Na všechny sobotní a nedělní mše svaté je třeba se hlásit, a to jak jste zvyklí, buď na seznamu v kostele nebo prostřednictvím formuláře na farním webu. Na ostatní mše svaté se přihlašovat nemusíte (pokud není uvedeno jinak v "nových ohláškách").

Abychom umožnili účast na nedělní mši svaté co největšímu počtu farníků, bude si možné rezervovat místo vždy až od nedělního poledne. Prosíme ty, kdo se účastní mše svaté v neděli, aby se z ohleduplnosti k druhým hlásili na příští neděli až v pátek (pokud zbydou volná místa).

Prosíme, abyste se vždy, když nebudete moci přijít na mši svatou, na niž jste si rezervovali místo, odhlásili telefonicky nebo mailem otci Tomášovi a neblokovali tak místa dalším zájemcům. Respektujte prosím také pravidlo, že 1 políčko v seznamu = 1 osoba (ne více) a počet míst pro rezervaci je pevně daný. 

Mimo mši svatou se svaté přijímání podává každou neděli od 15:00 do 16:00 v kostele sv. Jakuba. Ve stejném čase vám bude na faře v kanceláři k dispozici otec Tomáš - rád vám poslouží svátostí smíření, případně duchovním rozhovorem.

Od pondělí do soboty mezi 15:00 a 17:00 se můžete přijít pomodlit ke svatostánku ve farní kapli. Fara je otevřená, nemusíte zvonit.

Po dlouhé době se nám do svatostánku na svatojakubském oltáři opět vrací Pán Ježíš. Prozatím zde bude přebývat pouze od sobotního do nedělního večera. V tomto čase před ním tedy můžete pokleknout.

Pokud byste chtěli podpořit poličský domácí hospic, můžete se zúčastnit akce nazvané "Běžíme srdcem pro Domácí hospic sv. Michaela", která bude probíhat po celý duben. Všechny potřebné informace najdete buď na www.policka.charita, nebo na https://bezimeprocharitu.blogspot.com/.

Po celý rok bude na farní chodbě umístěna socha svatého Josefa, kterou nám zapůjčila Svatojosefská jednota. Budeme moc rádi, když se za ním příležitostně zastavíte a svěříte mu své modlitby. 

Letní chaloupka se letos bude konat od 30. července do 6. srpna. Bližší informace a přihlášky naleznete na webových stránkách schůzek (dostanete se na ně také přes stránky farnosti), případně můžete kontaktovat táborové vedoucí.

Na prázdninové chaloupky zvou děti také animátoři ze Sebranic - vše potřebné se dočtete na plakátku v kostele sv. Jakuba.

Na potřeby farnosti můžete přispět při mších svatých v sobotu a v neděli, nebo během nedělního odpoledne, a to do označené schránky na stolku u vstupu do kostela sv. Jakuba. Příspěvek lze také zaslat na farní  účet číslo 1282832319/0800. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Sledujte prosím farní web, kde budou vždy aktualizovány informace týkající se vládních epidemiologických opatření.

Prosíme, abyste při návštěvě kostela i fary byli ohleduplní a zodpovědně dodržovali všechna potřebná hygienická pravidla (respirátory, dezinfekce, rozestupy...) a Eucharistii přijímali na ruku. Rovněž prosíme ty, kdo jsou nemocní, mají nemocné příbuzné, případně členy domácnosti v karanténě, aby účastí na mši svaté zbytečně neohrožovali zdraví druhých.