ohlášky - Oficiální stránky Římskokatolické farnosti - děkanství Polička

pořad bohoslužeb

od 19. do 26. srpna 2018

_

NEDĚLE
20. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
za živé a zemřelé farníky
za rodiče Kadlecovy, Dočekalovy a Jiřího Dočekala
na poděkování za 70 let života, a Boží požehnání pro manželku a rodiny dětí
PONDĚLÍ
sv. Bernard
   
ÚTERÝ
sv. Pius X.
     
STŘEDA
Panna Maria Královna
18:00 kaple za nanarozený život
ČTVRTEK
15:30 LDN za uzdravení pro nemocnou osobu
PÁTEK
sv. Bartoloměje apoštola
18:00 sv. Michael za Marii a Jana Lánského, živé a zemřelé toho rodu
SOBOTA
18:00 sv. Michael na poděkování za rodiče a za milosrdenství a pokoj na věčnosti a za živé a zemřelé z obojí strany
NEDĚLE
21. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
za živé a zemřelé farníky
za zemřelé rodiče Hegerovy
Za zesnulou Marii Špidlenovou a syna Evžena

_

Panenky, zvířátka, polštářky a další na pomoc Bosně a Hercegovině můžete opět nosit do konce srpna na faru.