chod farnosti

od 29. 3. do 5. 4. 2020

 

 

NEDĚLE
5. neděle postní

9:30

domácnosti

nedělní bohoslužba domácích církví

 

14:00 – 18:00

fara

možnost individuálního přijetí Eucharistie a dalších svátostí

 

18:00

domácnosti

společná křížová cesta

 

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie

PONDĚLÍ

14:00-16:00

fara

příležitost ke sv. smíření

 

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie

ÚTERÝ

14:00-16:00

fara

příležitost ke sv. smíření

 

15:00 – 17:00

fara

kněžské hodiny

 

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie

STŘEDA

 

14:00-16:00

fara

příležitost ke sv. smíření

 

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie

ČTVRTEK

14:00-16:00

fara

příležitost ke sv. smíření

 

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie

PÁTEK

14:00-16:00

fara

příležitost ke sv. smíření

 

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie

SOBOTA

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie

NEDĚLE
Květná neděle

9:30

domácnosti

nedělní bohoslužba domácích církví

 

14:00 – 18:00

sv. Jakub

možnost individuálního přijetí Eucharistie, modlitby, vzít si kočičky a Farního posla

 

18:00

domácnosti

společná křížová cesta

 

20:00

domácnosti

modlitba za ukončení epidemie


Svátost smíření před Velikonocemi (30. 3. – 3. 4. 2020):

PONDĚLÍ

14:00-16:00

P. Stanislav Tomšíček

 

 

P. Tomáš Enderle

ÚTERÝ

14:00-16:00

P. Milan Romportl

 

14:00-17:00

P. Tomáš Enderle

STŘEDA

14:00-16:00

P. Ondřej Špinler

P. Tomáš Enderle

ČTVRTEK

14:00-16:00

P. Stanislav Tomšíček

 

 

P. Tomáš Enderle

PÁTEK

14:00-16:00

P. Ondřej Špinler

P. Tomáš Enderle

 

Individuální přijetí svátosti smíření není zakázáno, proto k němu bude mimořádná příležitost. Avšak v současné situaci je především nutné dbát na zdraví své i kněží. Pokud tedy máte obavu z přenosu nákazy je vhodnější využít možnosti tzv. dokonalé lítosti.

Katechismus článek 1452: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.
 
S klidným svědomím můžete využít tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby se COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může do hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu.

Vzhledem ke zrušeným veřejným bohoslužbám stále platí pro všechny věřící dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě a doporučení sledovat přenos z bohoslužby na dálku nebo slavit liturgii v rodině. V naší farnosti bude o. Tomáš sloužit v neděli neveřejnou mši svatou od 9:30 a všichni farníci jsou zváni k tomu, aby se ve stejný čas spojili modlitbou v rodinném nebo přátelském kruhu v domácnostech. Tímto může zůstat zachována jednota našeho farního společenství i v době, kdy se nemůžeme scházet osobně.

O. Tomáš slouží každý den neveřejnou mši svatou na domluvený úmysl.

Na webových stránkách farnosti je k dispozici nedělní homilie o. Tomáše pro děti i dospělé.

Postní program "S Ježíšem na hoře" běží v upravené podobě dál. Úkoly a obrázky na jednotlivé týdny naleznete na webu farnosti.

V neděli v 18:00 jsou všichni farníci zváni, aby se spojili při modlitbě křížové cesty v rodinném nebo přátelském kruhu v domácnostech. Text a obrázky naleznete na farním webu.

Otcové biskupové vybízejí všechny věřící, aby se spojovali každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele … Každý podle svých možností se zapojme alespoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Na Květnou neděli bude od 14:00 do 18:00 otevřený kostel sv. Jakuba. Bude možné individuálně přijmout Eucharistii, pomodlit se, vzít si kočičky a Farního posla.