pořad bohoslužeb

od 21. do 28. července 2019

_

NEDĚLE
16. v mezidobí
8:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za živé a zemřelé z rodiny Ptáčkovy a Kopeckých
za Jindřišku a Václava Šafářovy a jejich rodinu
PONDĚLÍ
sv. Marie Magdaleny
7:00 kaple
ÚTERÝ
sv. Brigity
7:00 kaple
STŘEDA 18:00 sv. Michael
ČTVRTEK
sv. Jakuba
15:30
18:00
LDN
sv. Michael
*
za Josefa Smolu, rod a všechny dobrodince kostela sv. Jakuba
PÁTEK
sv. Jáchyma a Anny
18:00 sv. Michael za Cyrila Navrátila a celý rod
SOBOTA 18:00 sv. Michael za Marii Talandovou a Vincence Talandu
NEDĚLE
17. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
*
za Anežku a Josefa Procházkovy a živé členy toho rodu

_

 V neděli 28. 7. mší sv. v 10:30 začne v Poličce pěší pouť za umělce, která bude pokračovat celý týden. Bližší informace jsou na plakátech v kostele. Program v Poličce zahrnuje nedělní svátostné požehnání od 17:00 a bude následovat vyprávění br. Radka Navrátila o Bohuslavu Martinů.  
Příští týden bude nedělní Mše svaté sloužit otec Miloslav Brhel. Od 15:00 s ním bude na faře mimořádná Farárna, kde bude vyprávět o svém pobytu v Římě. Všichni jste zváni.
V tomto  roce plánujeme farní pouť v sobotu 21. 9. na poutní místa Sloup a Křtiny. Přihlašovat se můžete buď na nástěnkách nebo přímo u paní Navrátilové do konce července.
Paní Eva Skalníková prosí všechny, kdo se chtějí i letos zapojit do charitativní akce Diplomatický bazar v Sarajevu (uskuteční se opět na začátku prosince), aby své rukodělné práce donesli do konce prázdnin na faru paní Navrátilové. Pokud chce někdo pomoci a přitom není rukodělně zručný, může přispět např. zakoupením nějakého rukodělného výrobku třeba ve Fimfáru nebo někde jinde. Všem děkujeme.
Z charity:
Prosíme, pomozte nám odvrátit hrozbu kolapsu domácí zdravotní péče.  Podpisem petice Doma je doma se snad podaří přimět ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny, aby se začaly zabývat dlouhodobým podfinancováním tohoto segmentu zdravotní péče a upravily nerovné nastavení mezi financováním zdravotních sester v nemocnici a v terénu. Naše terénní zdravotní sestry jsou ohodnoceny mnohem hůře než ty v nemocnicích a zdravotní pojišťovny nám navíc neproplácejí všechno, co uděláme.
Věříme, že společně s Vaší pomocí se nám podaří hrozbu kolapsu domácí zdravotní péče odvrátit.
Děkujeme vám za pomoc.Podpisový arch můžete podepsat po mši svaté zde v kostele nebo v obchodě Fimfárum či v Charitním domě II. Moc děkujeme!