pořad bohoslužeb

od 9. do 16. srpna 2020

 

 

NEDĚLE
19. neděle v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
za Otakara Pojara a celý rod
 
za živé a zemřelé farníky
PONDĚLÍ
svátek sv. Vavřince
7:00 kaple za živé a zemřelé rodu Trávníčkových a Killarových
ÚTERÝ
památka sv. Kláry
7:00 kaple na dobrý úmysl
STŘEDA
18:00 sv. Michael za rodinu Bidmonovu a Peterkovu
ČTVRTEK 7:00 kaple  
PÁTEK
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
18:00 farní zahrada  
SOBOTA
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
18:00 sv. Michael za dar Ducha Svatého
NEDĚLE
20. neděle v mezidobí
POUŤ V KVĚTNÉ
7:30

9:00
10:30
sv. Michael

Pomezí
Květná
na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží vedení a ochranu
za rodiče Dvořákovy, živé a zemřelé členy rodiny
za životní cesty dětí

 

Dle nařízení vlády dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob. Tato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí. V naší farnosti se povinnost nošení roušky vztahuje na nedělní mši svatou v 10:30 hod. Při bohoslužbách se nadále doporučuje dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor. Nadále se vynechává pozdravení pokoje a není dovoleno používat kropenky na svěcenou vodu.Věřící mají stále svobodnou volbu způsobu přijímání Eucharistie: do úst či na ruku. V naší farnosti budou akolyté vždy podávat na ruku, kněz obojím způsobem, s ohledem na preferenci přijímajícího.

Ve farnosti probíhá prázdninový program, který naleznete na webu a ve vývěsce. Od pondělí do soboty je ve farní kapli od 6:30 příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti. V neděli je adorace Nejsvětější svátosti od 18:30 v kostele sv. Michaela, která je v 19:00 ukončena svátostným požehnáním.

V pondělí 10. 8. v 17:00 se ochotní silní muži mohou zúčastnit brigády na farní zahradě (kompletace kamenného oltáře). Hlásit se mohou buď otci Tomášovi nebo Petru Dvořákovi staršímu.

V pátek 14. 8. v 18:00 budeme ve farnosti slavit vigilii ze sobotní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Bude-li nám přát počasí, uskuteční se na farní zahradě, v opačném případě se shromáždíme ve farní kapli. Pokud s sebou přinesete něco dobrého k přátelskému posezení po mši svaté, budeme rádi a předem děkujeme.

Po vigilii a agapé se můžete vydat na celonoční pěší pouť k novému kříži v Hlásnici. Trasa je dlouhá cca 25 km, návrat je plánován v brzkých ranních hodinách auty. Poutníci se mohou hlásit předem Petru Kapounovi nebo otci Tomášovi, lze se však zúčastnit i bez předchozího přihlášení.

Farní pouť se uskuteční v sobotu 19. 9., poputujeme do Babiččina údolí a na mariánské poutní místo Boušín, kde s námi bude slavit mši svatou o. Miloslav. Bližší program bude upřesněn během srpna. Přihlašovat se můžete na webu farnosti, seznamu v kostele nebo v kanceláři na faře do 16. 8.

Prosíme farníky, aby přinášeli na faru na vypůjčení starší fotky kostela sv. Jakuba (v obálce se svým jménem a kontaktem - kvůli vrácení). Aktuálně by se nám hodila starší fotka vitráže vzkříšeného Krista a Máří Magdaleny z jižní lodi kostela.