pořad bohoslužeb

od 24. září do 1. října 2017

_

NEDĚLE
25. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Jakub
Pomezí
sv. Jakub
(Kancionál)
za živé a zemřelé farníky
za Evu Horáčkovou, živé a zemřelé členy rodiny
za Damiána Kastnera a živé a zemřelé z celé rodiny
PONDĚLÍ    
ÚTERÝ 18:00 Pomezí
STŘEDA
sv. Vincence z Paula
18:00 sv. Michael za syna Petra, za rodinu Kozlovu a Slámovu
ČTVRTEK
Slavnost sv. Václava
15:30
18:00
LDN
sv. Jakub
*
za živé a zemřelé rodiny Šafářovy
PÁTEK
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
18:00 sv. Jakub za zemřelé rodiče, bratra Jana a za duše v očistci
SOBOTA
sv. Jeronýma
18:00 sv. Jakub za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra Antonína
NEDĚLE
26. v mezidobí
7:30
9:00
10:30
sv. Michael
Pomezí
sv. Michael
(Hosana 1)
za živé a zemřelé farníky (pouť)
za Ladislava Fajmona, syna a celý rod
za rodiče Renzovy a jejich syny Bohuslava a Václava (pouť)

 lavicích nalezeny některé věci, které jsou nyní na stolku u bočního vchodu. Věci, které na stolku zůstanou, budou věnovány do charitního obchodu Fimfárum.

Při sbírce 17. 9. na církevní školství bylo vybráno v Poličce 14 838 Kč a v Pomezí 2 838 Kč. Děkujeme.

V neděli 1. 10. bude mimořádná sbírka na opravu kostela sv. Michaela, při mši sv. v 10:30 budou děti přispívat na indického chlapce Silvestra, zároveň bude požehnáno maminkám, které očekávají narození dítěte.

V sobotu 30. 9. bude schůzka dětí farnosti. Sraz bude ve 14:00 na náměstí.

Od 2. 10. bude každé pondělí od 16:30 probíhat na Jordáně sboreček pro předškolní děti.

Prosíme ochotné muže, kteří by se chtěli zapojit do brigád na faře, aby se hlásili J. Vraspírovi ml. Je potřeba obílit komíny na půdě, natřít střechu nad hospodářskými budovami na faře, uklidit farní garáž, vyklidit depozitář v kostele a další práce. Práce budou probíhat ve všední dny formou menších brigád.