farnost Polička

Kontakt:

Římskokatolická farnost
děkanství Polička

Náměstí Bohuslava Martinů 1
572 01 Polička

tel.: +420 461 725 172

mobil.: +420 608 719 872

e-mail: farar@farnostpolicka.cz

IČ: 49324675

č.ú.: 1282832319/0800

K farnosti náleží osada Jelínek, obec Květná (kostel sv. Vavřince), osada Borová Krčma, bývalá samostatná farnost Pomezí (kostel sv. Jiří), obec Modřec (kostel Nejsvětější Trojice) a poutní místo Balda (kaple Panny Marie Sněžné). Do poličské farnosti samozřejmě spadají také dva kostely v Poličce – kostel sv. Michaela, archanděla a děkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola. » více...

První zmínky o farnosti Polička nacházíme r. 1324, kdy je jako kněz uváděn Petr Herbort. Od r. 1419 až do r. 1624 zde byla duchovní správa utrakvistická. Děkanský úřad podle některých pramenů byl  zřízen r.1657 a děkan většinou zastával funkci vikáře, ale jako první oficiální děkan je uváděn Bartoloměj Novák r. 1670.

Od srpna 2017 je duchovním správcem – administrátorem v Poličce – ustanoven Mgr. P. Tomáš Enderle. » více...

V současné době je v poličské farnosti okolo 500 farníků, kteří se pravidelně účastní bohoslužeb.

Možnosti setkávání farníků ke společným aktivitám jsou v rekonstruovaných prostorách fary a dále v prostorách Svatojosefské jednoty - v domě Jordán a na Zahradě u Mlýna.