Pravidla pro veřejné bohoslužby

Při účasti na veřejné mši svaté je nutné dodržovat těchto několik pravidel:

  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob
  • v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm
  • Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.

Jdi zpět