Prázdninový program ve farnosti

Neděle

7:00 (místo dle rozpisu): modlitba růžence
7:30 (místo dle rozpisu): mše svatá
9:00 (místo dle rozpisu): mše svatá
10:30 (místo dle rozpisu): mše svatá
18:30 (sv. Jakub či sv. Michael) adorace Nejsvětější svátosti
19:00 (sv. Jakub či sv. Michael) svátostné požehnaní

Pondělí

6:30 (farní kaple): tichá adorace Nejsvětější svátosti
7:00 (farní kaple): tichá mše svatá
16:00 (fara): deskové hry pro děti a mládež

Úterý

6:30 (farní kaple): tichá adorace Nejsvětější svátosti
7:00 (farní kaple): tichá mše svatá
15:00-17:00 (fara): kněžské hodiny

Středa

6:30 – 7:30 (farní kaple): tichá adorace Nejsvětější svátosti
17:30 (sv. Michael): modlitba růžence
18:00 (sv. Michael): mše svatá

Čtvrtek

6:30 (farní kaple): tichá adorace Nejsvětější svátosti
7:00 (farní kaple): tichá mše svatá

Pátek

6:30 – 7:30 (farní kaple): tichá adorace Nejsvětější svátosti (kromě prvního pátku)
17:30 (místo dle rozpisu): modlitba růžence
18:00 (místo dle rozpisu): mše svatá

Sobota

6:30 – 7:30 (farní kaple): tichá adorace Nejsvětější svátosti
17:30 (místo dle rozpisu): modlitba růžence
18:00 (místo dle rozpisu): mše svatá

Jdi zpět