Podmínky účasti na bohoslužbách v naší farnosti v týdnu od 19. dubna

pondělí: mše svatá není

úterý: mše svatá v kapli na faře (kapacita 8 osob) - není nutné se přihlašovat

středa - pátek: mše svaté v kostele sv. Jakuba (kapacita 30 osob) - není nutné se přihlašovat

sobota - neděle: mše svaté v kostele sv. Jakuba dle obvyklého pořádku (kapacita 30 osob) - na všechny je nutné se přihlásit

Místa na mše svaté si lze rezervovat od nedělního poledne na seznamu v kostele nebo skrze tento formulář

Doposud platná vládní omezení týkající se bohoslužeb zůstávají beze změny.

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konatpočet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.

V rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Dovolena je individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Přehledný souhrn aktuálně platných pravidel a doporučení k bohoslužbám, křtinám, návštěvám svatostánků, pohřbům, poutím, svatbám, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu.

Jdi zpět