Aktuální pravidla pro veřejné bohoslužby

Dle nařízení vlády dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osobTato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí. V naší farnosti se povinnost nošení roušky vztahuje na nedělní mši svatou v 10:30 hod.

Při bohoslužbách se nadále doporučuje dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor.

Nadále se vynechává pozdravení pokoje a není dovoleno používat kropenky na svěcenou vodu.

Věřící mají stále svobodnou volbu způsobu přijímání Eucharistie: do úst či na ruku. V naší farnosti budou akolyté vždy podávat na ruku, kněz obojím způsobem, s ohledem na preferenci přijímajícího.

Jdi zpět