Podmínky účasti na bohoslužbách v naší farnosti v týdnu od 25. do 31. ledna

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konatpočet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti.

Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.

Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku.

Nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.

V rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

 

Dovolena je individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Jdi zpět