kaplička u Jelínka

U osady Jelínek stojí kaplička. Stará pověst o ní říká, že zde za švédských válek padli dva důstojníci. Vdovy po nich nechaly postavit na tom místě kapličku. V kapličce byl vyryt letopočet 1717. Na omítce se našly zabílené malby sv. Josefa s Jezulátkem a Pannou Marií.

Po roce 1880 kapličku osadníci z Jelínka a někteří dobrodinci zbourali, protože se zdi a klenba rozpadaly. Kapličku postavili novou a v roce 1889 byla vysvěcena. Svěcení vykonal kaplan Dvořák z Poličky.

Osadníci z Jelínka se o kapličku starali, chodili se do ní modlit. Kapličku si doplňovali obrazy a soškami svatých. Po roce 1960 se začaly sošky a obrazy ztrácet, téměř  z nich nic nezbylo.

V roce 2007 paní Klimešová z Poličky zhotovila keramické oltářní kachle. Kapličku znovu vysvětil P. Rudolf Zahálka z Poličky.

Místo, kde kaplička stojí, má dlouhou historii. Svědčí o tom to, že když kopali základy pro nové zdi 1 m hluboko, nacházeli zbytky břidlice.