kostel sv. Jiří, Pomezí

Kostel sv. Jiří v Pomezí s hřbitovním areálem se nachází v centru obce a je výraznou dominantou celého území. Původně gotický kostel z první poloviny 14. století, získal dnešní podobu v roce 1727, kdy byl kompletně barokně přestavěn.

Kostel byl vybudován ve tvaru kříže - jednolodní s příčnou lodí, trojbokým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Loď, presbytář, sakristie a kruchta jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami, spočívající na sdružených pilastrech s hlavicemi a mohutnými římsami. Prostup lodí a podvěží je zaklenuto křížovou klenbou, boční pole příčné lodi pak plochými klenbami. V západní části lodi je dvoupodlažní, částečně dřevěná kruchta. Věž je ukončena barokní cibulovou bání s lucernou.

Vzácností mobiliáře je barokní oltář, který měl původně otáčivý tabernákl, s obrazem sv. Jiří v neobvyklém zpodobnění. Po obou stranách oltáře stojí barokní sochy sv. Václava a sv. Floriána. V současné době kostel slouží jako filiální s duchovní správou v Poličce.

Areál kostela doplňuje kostnice z 19. století vestavěná do hřbitovní zdi. U vchodu na hřbitov jsou umístěny sochy sv. Michaela archanděla a anděla Zmrtvýchvstání z roku 1870. Z poloviny 19. století pochází také litinový misijní kříž  umístěný před kostelem.

V roce 1996 musel být kostel uzavřen, protože hrozilo zřícení klenby nad hlavní lodí. Po celkovém statickém zajištění a  kompletní rekonstrukci byl kostel znovu zpřístupněn a vysvěcen v roce 2005.