Pravidelné akce

Společenství maminek více...

27.05.2019 (09:30 - 11:00)

Sboreček více...

24.05.2019 (15:30 - 16:15)

Schůzky dětí mladší více...

25.05.2019 (14:00 - 16:00)

Sejdeme se na náměstí.

Žádné budoucí události.

Společenství mladých více...

Příprava dospělých na přijetí svátostí více...

Setkávání seniorů více...

05.06.2019 (16:00 - 17:30)

Floorball více...

24.05.2019 (18:45 - 19:45)

Schůzky dětí - staršívíce...

15.06.2019 (17:00)

Volejbal pro manželské páry více...

28.05.2019 (20:00)
01.06.2019 (sobota) 14:00

4. příprava na 1. sv. přijímání

Děti přistoupí k 1. svaté zpovědi v kostele sv. Michaela a poté vše oslaví na společném agapé na faře v Poličce.

» více...

Čas pro neobyčejné zážitky

Římskokatolická farnost, děkanství Polička

kostel sv. Michaela

19.00 – 22.00 hod.

Přijďte se ztišit a povzbudit pásmem hudby, obrazů a biblické poezie.

19.30 – 20.00 hod. Láska – rozjímání s hudbou a obrazy nad nejkrásnější písní Šalamounovou.
21.00 – 21.30 hod.   Víra v dobách temna – rozjímání s hudbou a obrazy nad Davidovými žalmy.

 

» více...

02.06.2019 (neděle) 10:30

1. svaté přijímání

Děti poprvé přijmou Krista v Eucharistii.

Místo konání: kostel sv. Michaela v Poličce.

05.06.2019 (středa) 17:30

U kávy o pěstounství

Kdo se může nasadit 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro cizí dítě?

místo konání: Charitní dům I. (Vrchlického 22, Polička) 

» více...

08.06.2019 (sobota) 13:00

Charitní běh Jarmila Běhoděje

Sport, zábava, benefice - během nebo krokem pro mentálně postižené.

Místo konání: Liboháj

» více...

Koncert pro Charitu

Chorus Minor z Levoče a Vlastimil z Litomyšle zazpívají pro poličskou Charitu.

Místo konání: kostel sv. Michaela v Poličce

» více...