Živý Betlém

-

Místo konání: Palackého náměsti Polička

Pojďte s námi do betléma a spolu s pastýři, darovníky i mudrci se v živém betlému pokloňme právě narozenému dítěti položenému do jeslí.

Členové poličské farnosti a pěkná řádka dalších dobrovolníků na náměstí poeticky ztvární starobylý vánoční příběh o narození Ježíše Krista.

 

Jdi zpět