Úklid kostela sv. Jakuba před poutí

Uklidíme vše, co se nestihlo v úterý. Přineste si s sebou kýbl a hadr.

Jdi zpět