Požehnání nového domu

Požehnání nového domu, který bude sloužit jako zázemí pro terénní sociální služby a správu celé Charity, je završením dvouletého úsilí vyřešit problémy s přeplněným Charitním domem I. Zde jsou soustředěny služby pro osoby s mentálním postižením. Odstěhováním správy z domu I. a čtyř terénních služeb z domu III. se podařilo vytvořit samostatné prostory pro Denní stacionář a vybudovat novou, již čtvrtou terapeutickou dílnu ve středisku, jehož kapacita byla dlouhodobě zcela naplněna. AC dílny pro lidi lehčím až středním mentálním postižením tak budou fungovat na dvou adresách: v domech Vrchlického 22 (Charitní dům I.) a Vrchlického 10 (dosud Charitní dům III.- později bude označen jako dům IV.)

Slavnosti se budou účastnit pozvaní hosté, zástupci Pardubického kraje, města Poličky a Diecézní charity Hradec Králové.

 

Jdi zpět