Koncert pro Charitu

Pěvecký sbor Chorus Minor vede Mária Kamenická a sbor Vlastimil Martin Profous. Levočtí zpěváci zavítají do Litomyšle pěstovat vztahy mezi partnerskými městy Levoča a Litomyšl. Při té příležitosti hosté vyjádřili své přání podívat se také do Poličky a zazpívat v místě rodiště slavného hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Dobrovolné vstupné bude věnováno ve prospěch Oblastní charity Polička.

kontakt: zastupce@pol.hk.caritas.cz

Jdi zpět