1. svaté přijímání

Děti poprvé v životě přijmou Tělo a Krev Kristovu při mši svaté.

Jdi zpět