1. příprava na 1. sv. přijímání

Každý rok připravujeme děti k přijetí svátosti Eucharistie.

První setkání je pouze pro děti.

Děti, které byly pokřtěné mimo farnost Polička, by měly přinést během příprav potvrzení o křtu, případně křestní list.

Jdi zpět