Farní pouť

Ráno v 8:00 vyrazíme směr Sloup, kde budeme provedeni chrámem Panny Marie Bolestné.

Poté bychom navštívili Arboretum ve Křtinách.

Posílíme tělo dobrým obědem v Zámecké restauraci.

Po obědě se projdeme místním parkem nebo případně pro ty zdatnější je za chrámem ve Křtinách Cesta radosti - přimomínka Panny Marie Sedmiradostné.

V určený čas se sejdeme v Chrámu Jména Panny Marie, kde budeme provedeni a poté o. Tomáš bude společně s námi slavit mši sv.

Poslechneme si vyhlášenou zvonkohru a vyrazíme na cestu k domovu.

Také se už těšíte na společnou pouť? Já ano. Anna Navrátilová

Jdi zpět