Domácí násilí

V přednášce na téma "Rodina v kontextu domácího násilí" se dotkne: 

    - definice pojmu domácí násilí, jeho znaků a forem,

   - legislativy v ČR jako hlavního pilíře pomoci ohroženým osobám,

   - latentních skupin klientů Intervenčního centra,

   - práce s celým rodinným systémem zasaženým domácím násilím,

   - vše dokresleno na anonymizovaných příbězích z praxe Intervenčního centra Pardubice.

 Setkání s Ivou Bandžuchovou, a tématem Domácí násilí, je určeno široké veřejnosti.

 Zváni jsou jak lidé, kteří ze svého sociálního statutu mohou přispět ke snížení tohoto nežádoucího jevu ve společnosti a být nápomocni při jeho rozkrývání i řešení - tj. sociální pracovníci, učitelé, lékaři, starostové obcí, kněží, tak všichni, kdo došli k závěru, že o tématu potřebují a chtějí vědět více.

 Pořádá Oblastní charita Polička

Vstup je zdarma

Jdi zpět