Biřmování v naší farnosti

Potenciální zájemci o přijetí sv. biřmování mohou přijít na faru. Zde dostanete odpovědi na vaše dotazy i představený plán přípravy.

Biřmování je plánované na květen nebo červen roku 2021.

Spodní věkový limit je ukončení základní školní docházky v červnu 2020, horní věkový limit je 140 let.

Jdi zpět